Big wallpaper guide - everything about wallpapers

How much wallpaper do I need? What does "half drop" mean? What is the difference between non-woven and paper wallpaper? When it comes to wallpapers and wallpapering, the questions can be many and varied. If you have asked yourself these questions, or if you are just curious about the world of wallpaper, this article will provide you with the answers you need. Let's dive into the fascinating world of wallpapers together!

Kori taynna tapetteja Borastapeterin uusi Scandinavian Designers III kokoelmasta

Kuvan tapetit kuuluvat Boråsin valokoimaan Scandinavian Designers III.

Vuota? Batchnumero? Random match? Straight match? Half drop? Tässä on sanalista kaikista vaikeista sanoista:

 • Vuota: Tapettirulla on usein 53 cm leveä ja vuota näin ollen 53 x seinän korkeus (lattian ja katon väli).
 • Batchnumero: Eränumero. Tapettivalmistaja painattaa kerrallaan tiettyä kuviota ja väriä tietyn määrän. Nämä saavat saman batchnumeron ja ovat väriltään identtisiä. Seuraavalla kerralla, kun tätä tapettia painatetaan, voi se poiketa väriltään ensimmäisestä painatuksesta jonkin verran, ja tämän vuoksi se saa toisen batchnumeron.
 • Random match (vapaavalintainen kohdistus): Varsinkin raidallisissa tapeteissa ja yksivärisissä tapeteissa. Kuviota ei tarvitse sovittaa aiempaan vuotaan yhteensopivaksi, vaan voidaan jatkaa heti seuraavaan osaan seinään. Näin ei synny hukkapaloja eikä tarvita seinän pinta-alaa enempää tapettia. 

 

Eijffinger in tapetti Palm Trees on hyvä esiemerkki tasakohdistuksesta, koska palmut toistuvat vaakatasossa säännöllisesti.

 

Straight match (tasakohdistus). Tämä merkitsee sitä, että kuvio toistuu. Jokainen vuota sovitetaan suhteessa edelliseen. Pidä vuodan yläreunaa kattolistan korkeudella ja vedä sitä ylös, kunnes kuvio sopii yhteen edellisen vuodan kanssa. Tapettirullan etiketissä näkee kuinka korkea kuviokerta (toistuvan kuvion korkeus) on. 

Littlephants tapetissa Fruit Garden on vuorokohdistus. Päärynät eivät siis ole samalla korkeudella kaikissa vuodissa.

 

 • Vuorokohdistus (Half drop): Hieman monimutkaisempi kohdistus. Kuvio toistuu diagonaalisesti seinällä. Tässä tulee yleensä aika paljon hukkapaloja. Tapetin kohdistus siirtyy puolella pituudellaan, kun luodaan suurempaa kuviota. 
 • Raporttikorkeus: Kertoo kuinka korkea kuvio on senteissä, ennen kuin ses toistuu. Tämä luku kerrotaan tapettirullan etiketissä. 

Tapetteja Morris & Co:n Melsetter-sarjasta.

 

Montako rullaa tarvitsen? 

 • Se riippuu siitä, minkä tapetin olet valinnut. Jos tapetti on kuvioita ja siinä on vapaa kohdistus, tarvitaan usein enemmän rullia. Ikkunoiden ja ovien määrä vaikuttaa myös, mutta yleensä oletettua vähemmän.
 • Laske ensin montako vuotaa tarvitaan kullekin seinälle jakamalla seinän leveys vuodan leveydellä. Pyöristä ylöspäin.
 • Laske vuotien määrä rullaa kohden jakamalla rullan pituus tapetoidun seinän korkeudella. Lisää tähän raporttikorkeus ja pyöristä alaspäin.
 • Jaa tarvittavien vuotien määrä yhdestä rullasta saatavien vuotien määrällä. Pyöristä ylöspäiän, niin saat laskettua tarvittavan määrän tapettirullia. On kuitenkin hyvä laskea vähän ylimääräistä tapettia - mieluummin yksi rulla liikaa kuin liian vähän.
 • Monilla tapettivalmistajilla on oma tapettilaskuri. Niiden avulla voidaan laskea tarvittavan määrän tapettirullia. Me Aveolla autamme myös mielellään, ota yhteyttä sähköpostitse, chatissa tai puhelimitse.

 

Della-tapetti on Sandbergin valikoimista. Siinä on 53 cm:n vuorokohdistus. 

 

Voinko ostaa lisää rullia, jos olen ostanut liian vähän?

 • Kyllä se onnistuu, mutta kannattaa kuitenkin pyrkiä siihen, että ostaa riittävästi saman tien. Kaikki tapetit valmistetaan erinä ja saa ns. batchnumeron. Värit voivat vaihdella hieman eri erien välillä, eikä ole täysin varmaa, että saat myöhemmin tilattua saman batchnumeron tapettia kuin viimeksi. 
 • Jos huomaat, että sinulla on liian vähän tapettia, voit jättää yhden seinän tapetoimatta. Näin voit vaihtaa batchnumeroa seinältä toiselle. Koska valo osuu eri tavalla eri seinille, ei mahdollista värieroa huomaa yhtä selkeästi eri seinillä.

Alvar Aalto MIT-tapetti on Boråsin valikoimista. Se on non woven-tapetti, eli voit laittaa liisterin suoraan seinälle.

 

Minkä tyyppisiä tapetteja on olemassa?

 • Klassiset paperitapetit: Liisteri levitetään tapetille ja annetaan sen turvota ennen tapetin laittamista seinälle. 
 • Non woven -tapetit/Easy Up -tapetit: Nämä ovat vahvasti tuloillaan ja korvaavat usein paperitapetit. Non woven -tapetit on tehty selluloosan ja keinokuidun sekoituksesta. Ne ovat vähän paksumpia ja jäykempiä, ja ne pitävät muotonsa hyvin. Ne eivät turpoa tai kutistu. Näillä tapetoidessasi levitä liisteri seinälle ja laita tapetti saman tien paikalleen. Näitä ei tarvitse esiliisteröidä tai turvottaa. Tapetit ovat kestäviä ja pitävät muotonsa.
 • Vinyylitapetit: Näissä tapeteissa on muovinen pinta ja takaosa paperia tai non wovenia. Tapetti on helposti pestävissä ja se kestää enemmän kulutusta. Se sopii esimerkiksi keittiöihin ja eteiseen. Nämä eivät kuitenkaan sovi märkätilaan.
 • Struktuuritapetti: Tässä on kohokuvio. Tätä ei tarvitse peitemaalata, jos halutaan jatkossa säilyttää pinnan rakenne.
 • Lasikuitiutapetti: Antaa seinälle rakennetta ja on erittäin kestävää. Tämä voidaan maalata, pinta on kestävä ja helposti pestävissä. Käytetään enimmäkseen julkisissa tiloissa.
 • Tekstiilitapetti: Eksklusiivinen tapetti, jossa tekstiilikuitua tai kangasta on liimattu paperille tai non wovenille. Tapetit ovat usein vesiherkkiä ja siksi vaativia tapetoida.
 • Tapettä märkään tilaan: Valmistettu pehmeästä muovista, käytetään pysäyttämään kosteuden tunkeutumista seiniin kylpyhuoneissa ja märkätiloissa. Tämän tapetin kohdalla on korkeat materiaalivaatimukset sekä myös esivalmistelut on tehtävä oikein. Suositellaan aina toteutettavan ammattilaisten toimesta.

 

Kolme vuotaa Långelid/von Brömsseniltä.

 

Lähteet: sandbergwallpaper.se, familjetapeter.se, borastapeter.se, viivilla.se

 

Etkö löydä vastausta kysymyksiisi? Ota yhteyttä meihin jo tänään! Olemme työskennelleet sisustamisen parissa jo 17 vuotta ja autamme sinua mielellämme!

 

Lue lisää:

Vaikeuksia valita tapetti? Tilaa tapettinäytteet Aveolta

Miten tapetoidaan? Täältä löydät vinkit tapetointiin

Rakennusprojekti meneillään? Pyydä tarjous

 

Lisää inspiraatiota:

Tapettitrendit 2023: Mittatilaustapetit, sävy sävyyn ja kuvioiden iloittelu

Tapettitrendit 2022 - maanläheisiä rauhallisia tapetteja sekä väripilkkuja ja kuvioiloittelua

Vuoden 2021 tapettitrendit - siniset ja vihreät tapetit luontoaiheisin kuvioin

Tapettitrendit 2020 - trendikkäitä, persoonallisia ja tyylikkäitä 

Tapettitrendit 2020 osa 2 - värikkäitä, metallisia ja graafisia

 

Olohuoneen tapetti - valintasi määrää sen kuka olet

Makuuhuoneen tapetin valinta - kymmenen vinkkiä

Lastentapetit - ihania ja hurjia tapetteja lastenhuoneeseen

The wallpapers in the picture belong to Scandinavian Designers III, illustrated by Borås.

Hide? Batch number? Random match? Straight match? Half drop? Here is a vocabulary list of all the difficult words:

   

  • Flow: A wallpaper roll is often 53 cm wide and flow is therefore 53 x the height of the wall (between the floor and the ceiling).
  • Batch number: Batch number. The wallpaper manufacturer prints a certain pattern and color in a certain amount at a time. These get the same batch number and are identical in color. The next time this wallpaper is printed, it may differ slightly in color from the first print, and because of this, it will receive a different batch number.
  • Random match: Especially for striped wallpapers and monochromatic wallpapers. The pattern does not have to be adjusted to match the previous sheet, but can be continued immediately to the next part of the wall. This way, there are no waste pieces and you don't need more wallpaper than the surface of the wall.

  Eijffinger's wallpaper Palm Trees is a good example of flat alignment, because Palm trees are repeated horizontally regularly.

  Straight match (equal alignment). This means that the pattern repeats itself. Each flow is adjusted in relation to the previous one. Hold the top edge of the sheet at the height of the ceiling molding and pull it up until the pattern matches the previous sheet. On the label of the wallpaper roll, you can see how high the pattern (the height of the repeating pattern) is.

  The Littlephants wallpaper Fruit Garden has a day focus. The pears are therefore not at the same height in all years. In the Littlephants wallpaper, Fruit Garden is the focus of the day. So the pears are not at the same height every year.

   

   

  • Half drop: Slightly more complicated targeting. The pattern is repeated diagonally on the wall. There are usually quite a lot of waste pieces here. The alignment of the wallpaper shifts by half its length when creating a larger pattern.
  • Report height: Tells how high the pattern is in centimeters before it repeats. This figure is stated on the label of the wallpaper roll.

   

  Wallpaper from Morris & Co's Melsetter series.

   

  How many rolls do I need?

  • It depends on which wallpaper you have chosen. If the wallpaper is patterned and has free alignment, more rolls are often needed. The number of windows and doors also affects, but usually less than expected.
  • First, calculate how many sheets are needed for each wall by dividing the width of the wall by the width of the sheet. Rotate upwards.
  • Calculate the number of years per roll by dividing the length of the roll by the height of the wallpapered wall. Add the report height here and round down.
  • Divide the number of years needed by the number of years you can get from one roll. Turn upside down, and you can calculate the required number of wallpaper rolls. However, it is good to lay down a little extra wallpaper - better one roll too many than too few.
  • Many wallpaper manufacturers have their own wallpaper counter. They can be used to calculate the required number of wallpaper rolls. We at Aveo are also happy to help, contact us by email, chat or phone.

  The Della wallpaper is from Sandberg's selection. It has a 53 cm diurnal alignment.

   

  Can I buy more rolls if I have bought too few?

  • Yes, it can be done, but it's worth trying to buy enough right away. All wallpapers are produced in batches and you get so-called batch number. The colors may vary slightly between different batches, and it is not completely certain that you will later order wallpaper with the same batch number as the last time.
  • If you find that you have too little wallpaper, you can leave one wall unwallpapered. This way you can change the batch number from one wall to another. Because the light hits different walls differently, a possible color difference cannot be noticed as clearly on different walls.

  The Alvar Aalto MIT wallpaper is a selection from Borås. It is a non-woven wallpaper, which means you can put the strip directly on the wall.

   

  What types of wallpaper are there?

  • Classic paper wallpapers: The paste is applied to the wallpaper and allowed to swell before putting the wallpaper on the wall.
  • Non woven wallpapers/Easy Up wallpapers: These are very popular and often replace paper wallpapers. Non-woven wallpapers are made from a mixture of cellulose and artificial fiber. They are a bit thicker and stiffer, and they hold their shape well. They do not swell or shrink. When wallpapering with these, spread the paste on the wall and immediately put the wallpaper in place. These do not need to be pre-slitted or swollen. The wallpapers are durable and keep their shape.
  • Vinyl wallpapers: These wallpapers have a plastic surface and a paper or non-woven backing. The wallpaper is easy to wash and withstands more wear and tear. It is suitable, for example, for kitchens and hallways. However, these are not suitable for wet conditions.
  • Texture wallpaper: Here is a relief pattern. This does not need to be covered if you want to keep the structure of the surface in the future.
  • Fiberglass wallpaper: Gives the wall structure and is very durable. This can be painted, the surface is durable and easy to wash. Mostly used in public spaces.
  • Textile wallpaper: Exclusive wallpaper with textile fiber or fabric glued to paper or non-woven. Wallpapers are often water-sensitive and therefore demanding to wallpaper.
  • Wallpaper for wet rooms: Made of soft plastic, used to stop moisture from penetrating walls in bathrooms and wet rooms. This wallpaper has high material requirements and also the pre-preparations must be done correctly. It is always recommended to be carried out by professionals.

  Three years from Långelid/von Brömssen.

   

  Can't find the answer to your questions? Contact us today! We have been working with decorating for 15 years and we are happy to help you!

   

  Sources: sandbergwallpaper.se, familjetapeter.se, borastapeter.se, viivilla.se