Start Up - Hitta Stilen

Aveo

Hitta stilen tillsammans med Aveos inredningsplanerare.

En inledande diskussion och en grundlig behovsanalys ligger som grund för det första kundmötet var önskemål och målsättningar för projektet gås igenom. Vi planerar en koncepttavla, som med bilder och färgkartor presenterar inredningens stil, idéer och färgvärld. Under ett avslutande kundmöte presenteras och gås planeringen igenom.

Produktkod: START1
Beställningsprodukt, postas inom 2 veckor
490,00 €