Svenska Handelshögskolan fick nya inspirerande läroutrymmen

Kvalitet och hållbara val stod i fokus när Hanken i Vasa fräschades upp med nya moderna lärmiljöer.

Svenska Handelshögskolan fick nya inspirerande läroutrymmen

Aveo har skapat en trevlig och inspirerande inredningsplanering till Svenska Handelshögskolan i Vasa. Högskolans mat- och festutrymmen förnyades med fräscha möbelval där fokus låg på hållbarhet och kvalité. Möblerna passar också fint med den redan befintliga arkitekturen och ytmaterialen.

Utöver festutrymmet förnyades också det som tidigare varit en datasal. Kunden önskade att läroutrymmet skulle bli inspirerande och inbjudande så att studerandena ska använda rummet i högre grad än tidigare. 

Det nya grupparbetsrummet för studeranden är en upplyftande miljö för både enskilda studier och grupparbeten. Helheten är skapad med hjälp av en mängd material och färger men helheten är ändå harmonisk. Utrymmet är förnyat med både möbler, textilier, färger och en fototapet.