Produkter Målfärg Kalkfärg
Kalkfärg

Kalkfärg

Kalklitir är en ekologisk kalkfärg som tillverkas av naturliga mineraler och färgpigment. Kalklitirfärgen ger en betonglik och levande mjuk yta. Ingredienser i färgen är vatten, kalk och färgpigment. Färgen lämpar sig för inom- och utomhusbruk och som möbelfärg. Mycket bra förhållande mellan pris och kvalitet. 

44 Produkter