Välmående på arbetsplatsen - kartläggning

Aveo

Kartläggningen utgår från en utvärdering av utrymmena samt en elektronisk förfrågan bland arbetstagarna. Företaget får en skriftlig rapport gällande utrymmenas eventuella brister, arbetstagarnas behov samt förslag på förbättring i syfte att uppnå optimala arbetsutrymmen. Rapporten presenteras för kunden på Aveos kontor. 

Produktkod: WORKWELL1
Beställningsprodukt, postas inom 2 veckor
450,00 €
Aveo Magazine
10 orsaker att anlita en inredningsplanerare
Maximera potentialen i ditt utrymme: 10 anledningar att anlita en inredningsplanerare
Kopio Kundmeddelande om 4 dagars arbetsvecka svenska 3477 x 1739 px
4-dagars arbetsvecka ger hela vårt team ett flexiblare liv

Produktbeskrivning

I arbetsplatskartläggningen ingår utvärdering av och förslag till planeringsbehov inom följande delområden:

Kontorslogistik
Belysning
Akustik
Ergonomi
Ytmaterial 

Utrymmenas maxstorlek 500 m2, större utrymmen enligt offert

Vasa och Seinäjoki-området, övriga områden enligt offert. Reseersättning 93 cnt/km