Nyttan av att anlita Aveo

Nyttan av att anlita Aveo

När både en ny fastighet skall byggas, utrymmena ska planeras och disponeras och slutligen även inredas på ett sätt som fungerar för verksamheten, är det otaliga faktorer att ta i beaktande. Från Sydmedis sida valde man att redan från början involvera Aveo i det nya projektet – något som kommer att vara avgörande för hur slutresultatet ser ut.

Både koncernchef Mikael Fredman och enhetschef Majvor Wärn är övertygade om att deras beslut att anlita en inredningsplanerare var rätt.
- Aveo och Annica har varit till stor hjälp. Vi skulle aldrig själva ha haft en chans att hinna planera inredningen, och inte heller kunskapen och kompetensen att göra det. Vi har haft fullt upp med att delta i byggnadskommitténs möten och med frågor som rör själva fastigheten och företagsutrymmet, konstaterar Majvor.

Annica Talus utgick från golvfärgen och Sydmedis egna önskemål kring atmosfären då hon planerade inredningen.

 

Varje utrymme har en personlighet
Mikael instämmer.
- Planeringsmässigt har utrymmet varit utmanande eftersom arkitekten valde ett golv i orange. Vi skulle inte själva ha vågat välja den färgen, men nu när planeringen är klar och vi ser bitarna som ska sättas samman till helheten, tror jag att vi kommer att få jättesnygga utrymmen i Närpes. Golvfärgen har lett till att även andra färg- och materialval är lite djärvare och det finns en tanke bakom alla val. På så viss byggs den rätta atmosfären upp.
- Ett utrymme kommunicerar alltid på något sätt, anser Majvor. Det ger en bild av företaget och oss som arbetar där, det har en personlighet och påverkar även våra kunder. För personalen är det viktigt att deras arbetsmiljö är trivssam, tillägger hon.

Koncernchef Mikael Fredman konstaterar att det var en rejäl utmaning man gav åt Aveo, med tanke på den djärva golvfärgen.

 

Ett team bakom varje uppdrag
Annica Talus som planerat Sydmedis nya utrymmen, poängterar att även om kunden oftast bara träffar en av planerarna, så finns det alltid ett helt team bakom uppdragen.
- Aveo består av ett hus fullt av branschfolk, och det kommer kunden till nytta. Det är värdefullt, även om det bara är en i personalen som syns utåt, framhåller hon.
Aveo kan ta hand om hela paketet, som ett nyckeln i hand-projekt från byggnadsplanering till inredning, eller, som i Sydmedis fall, endast inredningsplaneringen.
- Vid dylika projekt behöver alla få koncentrera sig på just det de är bäst på – tiden räcker inte till allt, ler Annica.

Enhetschef Majvor Wärn är tacksam för att Aveo tagit hand om inredningsplaneringen och skapat ett koncept som passar Sydmedi. 

 

Ett koncept istället för en röra
Majvor är tacksam för att Annica förstått precis vad Sydmedi vill förmedla med sina utrymmen.
- Själv skulle jag ha valt lugna, anspråkslösa färger i inredningen, bara för säkerhets skull. Nu har jag sett att det finns så många andra möjligheter, och att slutresultatet tack vare Aveo kommer att bli så mycket bättre än utan dem. Att själv åka runt i olika möbelbutiker och välja ut några stolar här och några där, försöka hitta textilier till alla rum och utifrån det få en lyckad helhet, är näst intill omöjligt. Det blir bara en enda röra, säger hon och Annica nickar instämmande.
- Nu har vi fått ett koncept – ett som passar oss. Tack, säger Majvor och ler.

 

Text och foto: Anna Sand/by Sand