Miksi yrityksen graafinen profiili tulisi näkyä ympäristössä – case Sydmedi

Idag möter vi ofta företagets digitala rum innan vi hälsar på i de verkliga. Ofta har företag 100 gånger fler besökare på nätet än i verkligheten.

Varför företagets grafiska profil ska synas i miljön – case Sydmedi

En del kunder har kanske besökt dig åtskilliga gånger digitalt innan det blir dags för ett första besök i verkligheten. Det har därför blivit allt viktigare att den fysiska miljön harmonierar med den digitala.  Det gör att kunden känner igen sig och varumärkets profil stärks. 

  - Tillsammans med Sydmedi har vi tagit fram en fysisk miljö som är i samklang med företagets digitala miljö,  form och färgspråk.

Mikael Fredman är VD för Promedi Ab och har deltagit i byggnadskommitténs många möten. Han tror att Sydmedi blir Österbottens trivsammaste arbetsplats.

 

Samma grafiska profil och färgvärld
Samarbetet med Aveo startade redan med arrangemanget av de två fullbokade seminiarier som hållits kring goda arbetsplatsmiljöer. De båda företagens sakkunskap har kopplats samman och båda parter förstår vikten av att tänka på helheten och av att personalen ska trivas på jobbet – något som definitivt hör samma med god och modern företagshälsovård.
- När Promedi beslöt att satsa i Närpes var det en självklarhet att ”leva som vi lär”, ler Mikael, så vi kopplade in Aveo i projektet från början. Vi tror att Sydmedi kan bli Österbottens trivsammaste arbetsplats.
Mikael har själv deltagit i byggnadskommitténs många möten och är väl insatt i både tekniska lösningarna, rumsdisponeringen och även själva inredningen.
- Eftersom vi nu även är fastighetsägare har vi tagit på oss en ny roll med många nya saker att ta ställning till. Projektet har styrts väl från staden, och även om allt tar sin lilla tid ser resultatet ut att bli superbra, konstaterar Mikael.

Sydmedi kommer att förfoga över cirka 500 kvadratmeter i huset ”Mittistan” i Närpes, och är även en av fastighetsägarna.

 

Lyckad rekrytering
Många nya, tekniska lösningar har plockats in i de nya utrymmena och färgsättningen blir spännande.
- Sydmedis grafiska profil följer Promedis och vi valde att ha samma logo och färger för de båda företagen.
Ett tiotal anställda kommer att jobba på den nya läkarcentralen och rekryteringen är redan avslutad.
- Den har gått över förväntan – vi fick väldigt många kompetenta sökande till tjänsterna, vilket var mycket glädjande, berättar Mikael.
Nu görs avtal med nya kunder upp på löpande band – när det är dags för inflyttning ska allt vara ”klappat och klart”. Taklagsfesten hålls den 6 juni och efter det återstår bara några månader tills den nya läkarcentralen kan slå upp sina dörrar för sydösterbottningarna.

Taklagsfesten vid Mittistan hålls den 6 juni – därefter återstår slutspurten vid bygget.

 

Text: Anna Sand/ bySand