Ett offentligt utrymme med unik sinnesmiljö

Keppo gård i Jeppo, en av de få herrgårdarna i Österbotten, förknippas  med KWH allt sedan år 1954. Härifrån leddes pälsdjursverksamheten och idag fungerar platsen som KWH-koncernens representationsgård. 

727

 

Keppo besöks årligen av ett stort antal finländska och internationella koncerngäster, och här finns nu ett nybyggt Guest House samt en bastuavdelning och spa med träningsutrymme att tillgå. Den gamla stallgården inhyser både föreläsningsutrymmen, storkök och festsal.
Aveo har stått för både planering och ombyggnaden av de nya utrymmen i stallgården. Gösta Sandberg är ansvarig köksmästare på Keppo Gård och berättar mer om projektet, som blev klart våren 2013.

 

Gösta Sandberg är ansvarig köksmästare vid Keppo Gård. När stallgården skulle byggas om invändigt, valde han Aveo som samarbetspartner.
 

Stallgården användes tidigare som pälsningshus, och efter en brand 1998 var den här delen endast sanerad, inte renoverad eller i bruktagen. Festsalen byggdes tidigare, men här saknades både kök, toaletter, värme och ventilation.
Eftersom herrgården rymmer som mest 40 personer, behövdes ett större utrymme för föreläsningar och skolning på Keppo. Man beslöt därför att bygga en föreläsningssal i anslutning till den redan befintliga festsalen.

 

 

 


 Det nya utrymmet kan användas som både förelsäningssal eller lunchsal. Hållbara material har använts vid inredning och belysningen kan anpassas enligt evenemang.
 

Möjlighet att servera större luncher och middagar behövdes också, och därför byggdes ett storkök i utrymmet mellan de båda salarna, berättar Gösta vidare.
Caroline Strandberg på Aveo står för inredningsplaneringen och Aveos byggteam har genomfört det praktiska arbetet. Utmaningen låg i att få den nya interiören att fungera med den gamla exteriören i form av en stallbyggnad.
- Jag tycker Aveo lyckades väldigt bra. Hållbara och kvalitativa material har använts, belysningen är planerad för att fungera både dagtid och kvällstid samt vid olika typer av evenemang. Även akustiken beaktades vid planeringen.

Onekligen pratar utsidan och insidan av stallgården samma språk – bland annat tack vare de väggelement i trä som är helt i stil med känslan i en stallgård.

 

 

 

 

Tidigare fanns inga toaletter i stallgården – de är nybyggda och planerade för att smälta in i miljön. De gamla fönstren ut mot gården har bevarats och kontrasterna med vita väggar och mörkt trä går igen i alla utrymmen.
 

Toaletter har byggts i korridoren mellan de båda salarna, och de gamla fönstren i byggnaden har bevarats där för att bibehålla känslan av dåtid.

 

 Ett vindfång i glas och grova träbalkar byggdes på insidan för att förhindra kalldrag. 
 

 

I projektet lade Aveo stor vikt vid att utsidan och insidan skulle tala samma språk. 

Helheten utgör ett välfungerande, offentligt utrymme men med en unik sinnesmiljö.

Samarbetet fungerade bra och vi är mycket nöjda med vår nya stallgård, konstaterar Gösta. Nu återstår att plattsätta gården och skapa parkeringsplatser.

 

Text: Anna Sand/bySand