En ergonomisk och välmående arbetsplats betalar sig

Att man mår bra på jobbet syns i att både de anställdas och hela företagets verksamhet löper smidigt - kompetensen utvecklas och attityderna är positiva.

En ergonomisk och välmående arbetsplats betalar sig

Hur personalen mår psykiskt, fysiskt och socialt påverkar även sjukfrånvaron. Att minska sjukfrånvaron genom att se över arbetsmiljön och förebygga fysiska skaderisker är både ekonomiskt lönsamt för företaget och uppskattat av personalen.

En välmående arbetstagare är en fördel för både företaget och för den anställda, och enligt företagsfysioterapeut Hanna Rintala på FysiMedi vid Promedi i Vasa, blir allt fler företag medvetna om detta.

Ergonomi är en term som inkluderar de faktorer som påverkar oss då vi utför ett arbete eller en aktivitet. Målsättningen för ergonomin är att utforma arbetsplatsen så att den är anpassad för den som jobbar där, förklarar företagsfysioterapeut Hanna Rintala på FysiMedi vid Promedi i Vasa.


Orsaken ska elimineras
- Jag har arbetat inom branschen i 25 år nu och under den tiden har en hel förändrats. Man ser inte längre lika många katastrofala arbetsplatser som då – men visst finns det ännu en hel del brister, konstaterar Hanna.
Företagsfysioterapin är en lagstadgad, förebyggande tjänst inom företagshälsovården och subventioneras delvis av FPA. På FysiMedi fungerar företagsfyioterapeuterna som experter i ett team tillsammans med företagsläkare och –hälsovårdare. Hanna arbetar främst med att göra arbetsplatsbesök för att kunna studera personalen ”in action”. Utgående från det kan man sedan börja arbeta med att eliminera orsakerna till eventuella belastningsskador och andra fysiska besvär, vid behov fysioterapi eller rehabilitering.
- Om arbetsmiljön har gett upphov till besvär eller skador, är A och O att förändra den. I annat fall kommer besvären att återkomma, poängterar Hanna.

Många aspekter att beakta
På Promedi och nu även Sydmedi i Närpes, har man ett välfungerande team som samarbetar kring företagsfysioterapin.
-Det fungerar jättebra, och tack vare vårt samarbete med Aveos inredningsexperter har vi kunnat beakta ergonomin på den nya läkarcentralen i Närpes redan i planeringskedet, villket skulle vara viktigt på alla nya arbetsplatser som skapas, anser Hanna.
Inredningsplaneraren kan sedan bidra med ytterligare dimensioner för att skapa en välmående arbetsplats.
-  Vi påverkas av ljus, ljud, luft, inredning och arbetsplatsens utformning samt de verktyg vi använder i arbetet, berättar inredninsgplanerare Annica Talus på Aveo. Oljud och snarvel kan minska arbetseffektiviteten med över 60 procent.

Ett samarbete mellan inredningsplanerar och fysioterapeuter redan i planeringsskedet skapar förustättningarna för en ergonomiskt lyckad och välmående arbetsplats.

Om skadan redan är skedd
Även belysningen är viktig – dålig sådan kan ge huvudvärk – och genom att beakta kontorslogistiken kan man se till att man regelbundet rör på sig under arbetsdagen. Forskning har visat att vi behöver byta arbetsställning ofta och att vi mår bättre av att stå och jobba.
- Rygg-, nack- och axelproblem hör idag till de mest förekommande arbetsskadorna. De kan relativt enkelt förebyggas genom justeringar av arbetsställning. Med en ergonomisk stol utan ryggstöd från man rätt sittställning med svank automatiskt, istället för en rundad rygg som vilar mot ett ryggstöd, förklarar Hanna.
Är skadan ändå redan skedd kan olika former av fysioterapi, rörelseträning eller rehabilitering skapa möjligheter för en fortsatt god arbetsförmåga.

På nya läkarcentralen Sydmedi i Närpes har man valt justerbara bord så att personalen har möjlighet att jobba stående. Kostnaden för ett sådant motsvarar kostnaden av en dags sjukfrånvaro. Företagshälsovårdare Sofie Strandell föregår gärna med gott exempel.

 

Tio sätt att skapa en välmående arbetsplats enligt Aveo:

1. Utgå från personen, dig själv, det som fungerar för dina kollegor fungerar nödvändigtvis inte för dig.

2. Se över din sittställning vid arbetsbordet.

3. Variera din arbetsställning under dagen.

4. Justerbart bord

5. Se över akustiken

6. Belysning (dagsljus, allmänbelysning och punktbelysning)

7. Täckljud med exempelvis fågelkvitter

8. Luftfuktare (behövs speciellt vintertid)

9. Uppmuntra till motion genom t.ex. motionskampanjer

10. Ta in naturelement i kontorsmiljön

 

Text: Anna Sand/bySand