32 inlägg

<< 1 ... 3 4 5 6 7 >>
 • 06.02.2015

  På världens största mötesplats för skandinavisk möbeldesign

  Publicerad : 06.02.2015
  Skribent : Aveo , Susanna
  Taggar : aveo, evenemang, inredning, inredningsplanering, inspiration, samarbetspartners, offentliga utrymmen, övrigt

  Våra inredningsplanerare Hanna och Annina var på Stockholm Furniture Fair för att bekanta sig med nya varumärken och träffa samarbetspartners. Eftersom vi för en stor del av alla våra projekt också levererar samtliga möbler, är det viktigt att se möblerna i verkligheten och bekanta sig med dem närmare. Samtidigt fick de med sig massor med ny inspiration!

  Tom Dixon visade olika metallprodukter vid mässmontern.

  Också hos By Rydéns såg man underbara lampor i metall.

  Illusion på Innermost avdelning; tavlan var en stol.

  Mångsidiga akustiklösningar, bild från Johansons monter.

  Muutos mässmonter hade mycket fint för både hem och kontor.

  Resan var arrangerad av vår samarbetspartner Roltrade, tack för resesällskapet

  Visa hela blogginlägget

 • 21.01.2015

  Modernt, kund- och ändamålsenligt

  Publicerad : 21.01.2015
  Skribent : Aveo , Susanna
  Taggar : arbetsmiljö, arbetsplatsvälmående, aveo, bloggsamarbete, inredning, inredningsplanering, kontorsinredning, offentliga utrymmen, samarbetspartners

  Sedan några år tillbaka betjänar Kvevlax Sparbank även på Handelsesplanaden i Vasa centrum. I våras bytte man lokaliteter och fick mer ändamålsenliga utrymmen för både personal och kunder. Just kundbetjäningen är något som Kvevlax Sparbank valt att satsa på när många andra banker väljer att minska på densamma, och detta ställer även vissa krav på utrymmena. Därför anlitade man Aveo för att planera renoveringen av det nya kontoret i Vasa

  Kvevlax Sparbanks nya utrymmen i Vasa centrum planerades av Aveo. Man har beaktat såväl kundernas som personalens behov och önskemål, och skapat en modern och fräsch lokal.


  Valet av Aveo som partner i projektet var naturligt, eftersom företaget är kund i banken.
  - Vi försöker gynna lokala företagare och kunder vid sådana här tillfällen, berättar kontorschef Pia Utriainen, och får medhåll av Cecilia Ruotsala, kundrådgivare med marknadsföringsansvar.

  Kontorschef Pia Utriainen samt kundrådgivare Cecilia Ruotsala är nöjda med de nya utrymmena på Handelsesplanaden.

  Positiv respons
  Ett annat ledord i projektet var återanvändning.
  - Vi har valt att fräscha upp och förnya många av kontorets befintliga möbler, istället för att slänga bort och köpa nytt rakt av.
  En arbetsgrupp tillsattes för projektet och planeringsarbetet inleddes hösten 2013. I mars slöt hela personalen upp för flyttningsarbetet - deras åsikter har beaktats hela vägen och de utgör ett bra och välfungerande team. Den 10 mars höll man nyöppning i de nya lokalerna, som ligger på motsatt sida gatan från de tidigare.

  - Nu har vi mycket mer ändamålsenliga utrymmen, i ett plan istället för två som tidigare. Det här känns även betydligt modernare – något som många av våra kunder också påpekat, berättar Pia.

  Akvariet drar blickar till sig
  I inredningsplaneringen utgick man från Sparbanksgruppens grafiska profil, som baserar sig på olika nyanser av blått och grönt. Samma nyanser återfinns på väggar, lamellgardiner samt textilier och möbler.

  Blomman är ett av Sparbanksgruppens kännetecken, och i den ingår alla färger från gruppens grafiska profil. Samma färger har använts vid inredningen av det nya kontoret i Vasa.

  Kontorets stolthet är Sparbankens logo, penningträdet, som är försett med belysning och pryder den bakre väggen vid kassorna.
  - Trädet är tillverkat av en lokal snickare, PHJ Woodcraft, som också är vår kund, berättar Cecilia.

  Kontorets stolthet är den upplysta logon på väggen, som tillverkats av PHJ Woodcraft.

  Två nya kontorsrum byggdes i lokalen och entrén försågs exteriört med en specialkonstruktion, designad och konstruerad av Aveos team. Den är försedd med belsyning som ger ett fint sken när mörkret fallit. Även akvariet, som finns intill kassorna, syns utifrån och har till och med lockat in förbipasserande från gatan.

  - Idén om ett akvarium kom från en kund som är företagare i branschen, och det fungerar som ett blickfång medan kunderna väntar på sin tur, förklarar Pia.

  Akvariet invid kassorna drar blickarna till sig och syns även från gatan.

  Vid entrén till kontoret har Aveo skapat en exteriördekor med belysning, som ger fasaden ett vackert sken kvällstid.

  Sekretessaspekten viktig
  Sekretessaspekten är viktig att beakta när man planerar bankutrymmen, och vid all form av kundbetjäning lönar det sig att skapa en trevlig miljö för kundernas del, poängterar Anna Häggblom, VD på Aveo.
  - Hit hör allt från akustik till belsyning, tillägger hon.
  Pia och den övriga personalen är mycket nöjda med slutresultatet, och lyfter fram detaljer som de mörka bakväggarna i respektive kontorsrum.
  - Den mörka bakgrundsfärgen har en positiv effekt på personen bakom skrivbordet sett ur kundens synvinkel – något som man naturligtvis inte tänker på om man inte är ett proffs inom inredningsbranschen, konstaterar de.

  Text och foto: Anna Sand/bySand

  Visa hela blogginlägget

 • 16.01.2015

  En ergonomisk och välmående arbetsplats betalar sig

  Publicerad : 16.01.2015
  Taggar : arbetsmiljö, arbetsplatsvälmående, bloggsamarbete, ergonomi, inredning, inredningsplanering, kontorsinredning, kontorsplanering, offentliga utrymmen, samarbetspartners,

  Att man mår bra på jobbet syns i att både de anställdas och hela företagets verksamhet löper smidigt - kompetensen utvecklas och attityderna är positiva. Hur personalen mår psykiskt, fysiskt och socialt påverkar även sjukfrånvaron. Att minska sjukfrånvaron genom att se över arbetsmiljön och förebygga fysiska skaderisker är både ekonomiskt lönsamt för företaget och uppskattat av personalen.

  En välmående arbetstagare är en fördel för både företaget och för den anställda, och enligt företagsfysioterapeut Hanna Rintala på FysiMedi vid Promedi i Vasa, blir allt fler företag medvetna om detta.


  Ergonomi är en term som inkluderar de faktorer som påverkar oss då vi utför ett arbete eller en aktivitet. Målsättningen för ergonomin är att utforma arbetsplatsen så att den är anpassad för den som jobbar där, förklarar företagsfysioterapeut Hanna Rintala på FysiMedi vid Promedi i Vasa.


  Orsaken ska elimineras
  - Jag har arbetat inom branschen i 25 år nu och under den tiden har en hel förändrats. Man ser inte längre lika många katastrofala arbetsplatser som då – men visst finns det ännu en hel del brister, konstaterar Hanna.
  Företagsfysioterapin är en lagstadgad, förebyggande tjänst inom företagshälsovården och subventioneras delvis av FPA. På FysiMedi fungerar företagsfyioterapeuterna som experter i ett team tillsammans med företagsläkare och –hälsovårdare. Hanna arbetar främst med att göra arbetsplatsbesök för att kunna studera personalen ”in action”. Utgående från det kan man sedan börja arbeta med att eliminera orsakerna till eventuella belastningsskador och andra fysiska besvär, vid behov fysioterapi eller rehabilitering.
  - Om arbetsmiljön har gett upphov till besvär eller skador, är A och O att förändra den. I annat fall kommer besvären att återkomma, poängterar Hanna.

  Många aspekter att beakta
  På Promedi och nu även Sydmedi i Närpes, har man ett välfungerande team som samarbetar kring företagsfysioterapin.
  -Det fungerar jättebra, och tack vare vårt samarbete med Aveos inredningsexperter har vi kunnat beakta ergonomin på den nya läkarcentralen i Närpes redan i planeringskedet, villket skulle vara viktigt på alla nya arbetsplatser som skapas, anser Hanna.
  Inredningsplaneraren kan sedan bidra med ytterligare dimensioner för att skapa en välmående arbetsplats.
  -  Vi påverkas av ljus, ljud, luft, inredning och arbetsplatsens utformning samt de verktyg vi använder i arbetet, berättar inredninsgplanerare Annica Talus på Aveo. Oljud och snarvel kan minska arbetseffektiviteten med över 60 procent.

  Ett samarbete mellan inredningsplanerar och fysioterapeuter redan i planeringsskedet skapar förustättningarna för en ergonomiskt lyckad och välmående arbetsplats.

  Om skadan redan är skedd
  Även belysningen är viktig – dålig sådan kan ge huvudvärk – och genom att beakta kontorslogistiken kan man se till att man regelbundet rör på sig under arbetsdagen. Forskning har visat att vi behöver byta arbetsställning ofta och att vi mår bättre av att stå och jobba.
  - Rygg-, nack- och axelproblem hör idag till de mest förekommande arbetsskadorna. De kan relativt enkelt förebyggas genom justeringar av arbetsställning. Med en ergonomisk stol utan ryggstöd från man rätt sittställning med svank automatiskt, istället för en rundad rygg som vilar mot ett ryggstöd, förklarar Hanna.
  Är skadan ändå redan skedd kan olika former av fysioterapi, rörelseträning eller rehabilitering skapa möjligheter för en fortsatt god arbetsförmåga.

  På nya läkarcentralen Sydmedi i Närpes har man valt justerbara bord så att personalen har möjlighet att jobba stående. Kostnaden för ett sådant motsvarar kostnaden av en dags sjukfrånvaro. Företagshälsovårdare Sofie Strandell föregår gärna med gott exempel.

  Tio sätt att skapa en välmående arbetsplats enligt Aveo:

  1. Utgå från personen, dig själv, det som fungerar för dina kollegor fungerar nödvändigtvis inte för dig.

  2. Se över din sittställning vid arbetsbordet.

  3. Variera din arbetsställning under dagen.

  4. Justerbart bord

  5. Se över akustiken

  6. Belysning (dagsljus, allmänbelysning och punktbelysning)

  7. Täckljud med exempelvis fågelkvitter

  8. Luftfuktare (behövs speciellt vintertid)

  9. Uppmuntra till motion genom t.ex. motionskampanjer

  10. Ta in naturelement i kontorsmiljön

  Text och foto: Anna Sand/bySand

  Visa hela blogginlägget

 • 06.10.2014

  Ett offentligt utrymme med unik sinnesmiljö

  Publicerad : 06.10.2014
  Skribent : Aveo , Gästskribent
  Taggar : akustik, offentliga utrymmen, badrum, marockanskt kakel, inredningsplanering, byggteam, sinnen

  Keppo gård i Jeppo, en av de få herrgårdarna i Österbotten, förknippas  med KWH allt sedan år 1954. Härifrån leddes pälsdjursverksamheten och idag fungerar platsen som KWH-koncernens representationsgård. 

  Keppo besöks årligen av ett stort antal finländska och internationella koncerngäster, och här finns nu ett nybyggt Guest House samt en bastuavdelning och spa med träningsutrymme att tillgå. Den gamla stallgården inhyser både föreläsningsutrymmen, storkök och festsal.
  Aveo har stått för både planering och ombyggnaden av de nya utrymmen i stallgården. Gösta Sandberg är ansvarig köksmästare på Keppo Gård och berättar mer om projektet, som blev klart våren 2013.

  Gösta Sandberg är ansvarig köksmästare vid Keppo Gård. När stallgården skulle byggas om invändigt, valde han Aveo som samarbetspartner.

   

  Stallgården användes tidigare som pälsningshus, och efter en brand 1998 var den här delen endast sanerad, inte renoverad eller i bruktagen. Festsalen byggdes tidigare, men här saknades både kök, toaletter, värme och ventilation.
  Eftersom herrgården rymmer som mest 40 personer, behövdes ett större utrymme för föreläsningar och skolning på Keppo. Man beslöt därför att bygga en föreläsningssal i anslutning till den redan befintliga festsalen.


   Det nya utrymmet kan användas som både förelsäningssal eller lunchsal. Hållbara material har använts vid inredning och belysningen kan anpassas enligt evenemang.

   

  Möjlighet att servera större luncher och middagar behövdes också, och därför byggdes ett storkök i utrymmet mellan de båda salarna, berättar Gösta vidare.
  Caroline Strandberg på Aveo står för inredningsplaneringen och Aveos byggteam har genomfört det praktiska arbetet. Utmaningen låg i att få den nya interiören att fungera med den gamla exteriören i form av en stallbyggnad.
  - Jag tycker Aveo lyckades väldigt bra. Hållbara och kvalitativa material har använts, belysningen är planerad för att fungera både dagtid och kvällstid samt vid olika typer av evenemang. Även akustiken beaktades vid planeringen.

  Onekligen pratar utsidan och insidan av stallgården samma språk – bland annat tack vare de väggelement i trä som är helt i stil med känslan i en stallgård.

  Tidigare fanns inga toaletter i stallgården – de är nybyggda och planerade för att smälta in i miljön. De gamla fönstren ut mot gården har bevarats och kontrasterna med vita väggar och mörkt trä går igen i alla utrymmen.

   

  Toaletter har byggts i korridoren mellan de båda salarna, och de gamla fönstren i byggnaden har bevarats där för att bibehålla känslan av dåtid.

   Ett vindfång i glas och grova träbalkar byggdes på insidan för att förhindra kalldrag. 

  I projektet lade Aveo stor vikt vid att utsidan och insidan skulle tala samma språk. 


  Helheten utgör ett välfungerande, offentligt utrymme men med en unik sinnesmiljö.

  Samarbetet fungerade bra och vi är mycket nöjda med vår nya stallgård, konstaterar Gösta. Nu återstår att plattsätta gården och skapa parkeringsplatser.

   

  Text och foto: Anna Sand/bySand

  Översättning: Susanna Åman, Aveo

  Visa hela blogginlägget

 • 18.09.2014

  Mer tid för dig själv med städtjänst

  Publicerad : 18.09.2014
  Skribent : Aveo , Gästskribent
  Taggar : bloggsamarbete, hem, offentliga utrymmen, samarbetspartners, övrigt

  Mer tid för dig själv – vem behöver inte det? Det är en träffande slogan hon valt, driftige Jenni Parpala som blev företagare i våras och redan nu, efter bara några månader, har anställt sin första arbetstagare. Det hela började med ett övningsföretag för studierna i Vasa Yrkesinstitut, och en vinst för ”Bästa företag” i Österbotten regionmässa för Ung Företagsamhet (UF).

  Jenni Parpala grundade Kiffel som ett övningsföretag för studiernas skull, men blev företagare på rikgtigt i maj 2014.

  Mässan ordnas av YES-nätverket, som bland annat sponsras av Aveo. Anna Häggblom, VD på Aveo, fungerade som domare på den lokala mässan för UF i år och är imponerad av hur Jenni tagit sig framåt på så kort tid.
  - Vi kommer nu att börja erbjuda våra kunder förmånliga städtjänster i samarbete med henne, berättar Anna.

  Jenni, som är hemma från Saariselkä i norra Finland, har fått en rivstart i sitt företagande och strävar efter fortsatt tillväxt.
  - Vinsten i Österbottens UF-mässa gav mig en finalplats i den nationella tävlingen i Kajaana, där jag vann priset både för ”Bästa betjäning” och ”Bästa försäljare”. Efter att jag slutfört studierna til merkonom behövde jag ett jobb och efter att ha läst boken ”Taivas + Helvetti” fick jag den gnista som behövdes för att starta mitt företag på riktigt, berättar Jenni.

  Jenni vann pris för Bästa betjäning och Bästa försäljare i den nationella mässan för Ung Företagsamhet i våras. Hon säger sig ha fått mycket inspiration från boken ”Taivas + Helvetti”. 


  Kiffel grundades i maj 2014 och i augusti anställde Jenni sin första arbetstagare. Företagandet är ett heltidsjobb för henne och hon satsar fullt ut.
  - Jag lärde mig att man ska göra det man är bra på – då lyckas man också, och om det är något jag kan är det städning, tack vare flera års erfarenhet.

  Jag fick rådet att gå långsamt fram den första tiden – men till vilken nytta, undrar jag, ler Jenni.
  Hon sätter stor vikt vid den personliga betjäningen.
  - Kunderna känner oss väl och vet vem som rör sig i deras hus, vilket är viktigt för dem.

  Jenni lämnar en personlig hälsning efter sig hos sina kunder och i specialpaketet ”Genväg till lycka” ingår även Kiffels egna chokladpraliner.


  Sina unika städpaket och tjänster har hon själv planerat och i dem ingår förutom veckostädning, deluxstädning samt säsongstädning även ett specialpaket som Jenni kallar ”Genvägen Till Lycka”.

  - Medan mannen tar ut sin sambo eller fru på middag, städar jag huset, byter sängkläder och lämnar sedan en ros eller rosbukett. Chokladpraliner och ett personligt kort med hälsning lämnar jag alltid efter den första städningen hos en ny kund, berättar Jenni.
  Från Kiffel får man även köpa presentkort på städning samt beställa fönstertvätt och andra städtjänster. Huvudtanken bakom företaget är att kunderna ska få mer tid för sig själva.
  - Det är inte enbart själva städjobbet jag säljer – på köpet får kunderna mer tid – något som de flesta önskar sig idag, konstaterar Jenni.

   

  Text och foto: Anna Sand/bySand

  Visa hela blogginlägget

<< 1 ... 3 4 5 6 7 >>

Taggar


#aveoshop
affischer
akustik
akustikstrumpor
arbetsmiljö
arbetsplatsvälmående
aveo
aveoshop
badrum
balkong
barn
barninredning
barnrum
barnrums inredning
barnrumsinredning
barnrumstapet
barntapet
barntapeter
bastu
belysning
betongkakel
black weekend
blogg
bloggsamarbete
blombord
blommig tapet
bloomingville
bolon
boråstapeter
bostadsmässan 2016
bostadsstyling
bra pris
bricka
butiker
by julia bäck
by rydens
bygga
byggteam
christian lacroix
claesson koivisto rune
cole & son
corona
designer guild
designers guild
domus natura
ekologisk färg
elce stockholm
engblad & co
ergonomi
evenemang
event
fashionell
ferm living
fjärilstapet
frågor och svar
färgplanering
födelsedagsgåva
födelsedagspresent
förvaring
gröninredning
gästbloggare
half moon
hall
harlequin
helsingfors
hem
heminredning
hibou homes
hjälpbord
house doctor
housedoctor
händelser
höst
inredning
inredningsbutik
inredningsdetaljer
inredningsinspiration
inredningsplanering
inredningsprodukter
inredningsprojekt
inredningstips
inredningstrender
inspiration
instagram
isak
jakobstad
jul
julen 2019
julinredning
julklapp
julklappstips
julklapsstips
julpaket
kalkfärg
kalklitir
kampanj
klockor
kontorsinredning
kontorsplanering
korgar
korsholm
kreativitum
kvinnodagen
kök
köksbelysning
kökstapet
lampor
lavmi
lepo
lerfärg
majvillan
malax
marimekko
marmor
marockanskt kakel
marrakech design
matta
mattor
mimou
miss print
missprint
modern jul
mooncake
morsdagsgåva
mr fox
mrs mighetto
mumin
mumintapet
mumintapeter
mässor
möbler
nattduksbord
nyheter 2020
nätbutik
offentliga utrymmen
ostrobothnia
oyoy
planch
planscher
plansher
plant box
pop up
pop-up
poster
posters
påsk
påslakan
ralph lauren
rea
reclaimed
renovera
renoveringsplanering
reseminne
retro tapeter
rewell center
röd
samarbete
samarbetspartners
sandberg
sandudd
scion
serveringsvagn
sessak
sidobord
silent socks
sinnen
skogstapet
skolor
snabb leverans
soffbord
soften
sommar
sovrum
sovrumstapet
stadstavla
stockholm
studio ditte
styling
svartvit
svartvit tapet
sängkläder
taklampa
tapet
tapet till barnrummet
tapet till lekrummet
tapetbutik
tapeter
tapetprover
tapetrea
tapettrender
teemu järvi
tegeltapet
tellkiddo
terass
terass och trädgård
terassinredning
terrass
terrassinredning
terrazzo
textiler
textilier
the fotgotten tivoli
tine k
trädgård
trädtapet
träkorg
täckljud
utlottning
vagn
vardagsrum
vardagsrumstapet
vasa
veckans kakel
veckans nyhet
veckans tapet
vinylgolv
vädertåliga
väggfärg
vår
vörå
webbshop
webbutik
webshop
wigiwama
wiho
zwitscherbox
åbo
återvinning
österbotten
österbotten. lokalproducerat
österbottenbricka
österbottenbrickan
övrigt
bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar