21 inlägg

<< 1 2 3 4 5 >>
 • 16.01.2015

  En ergonomisk och välmående arbetsplats betalar sig

  Publicerad : 16.01.2015
  Taggar : arbetsmiljö, arbetsplatsvälmående, bloggsamarbete, ergonomi, inredning, inredningsplanering, kontorsinredning, kontorsplanering, offentliga utrymmen, samarbetspartners,

  Att man mår bra på jobbet syns i att både de anställdas och hela företagets verksamhet löper smidigt - kompetensen utvecklas och attityderna är positiva. Hur personalen mår psykiskt, fysiskt och socialt påverkar även sjukfrånvaron. Att minska sjukfrånvaron genom att se över arbetsmiljön och förebygga fysiska skaderisker är både ekonomiskt lönsamt för företaget och uppskattat av personalen.

  En välmående arbetstagare är en fördel för både företaget och för den anställda, och enligt företagsfysioterapeut Hanna Rintala på FysiMedi vid Promedi i Vasa, blir allt fler företag medvetna om detta.


  Ergonomi är en term som inkluderar de faktorer som påverkar oss då vi utför ett arbete eller en aktivitet. Målsättningen för ergonomin är att utforma arbetsplatsen så att den är anpassad för den som jobbar där, förklarar företagsfysioterapeut Hanna Rintala på FysiMedi vid Promedi i Vasa.


  Orsaken ska elimineras
  - Jag har arbetat inom branschen i 25 år nu och under den tiden har en hel förändrats. Man ser inte längre lika många katastrofala arbetsplatser som då – men visst finns det ännu en hel del brister, konstaterar Hanna.
  Företagsfysioterapin är en lagstadgad, förebyggande tjänst inom företagshälsovården och subventioneras delvis av FPA. På FysiMedi fungerar företagsfyioterapeuterna som experter i ett team tillsammans med företagsläkare och –hälsovårdare. Hanna arbetar främst med att göra arbetsplatsbesök för att kunna studera personalen ”in action”. Utgående från det kan man sedan börja arbeta med att eliminera orsakerna till eventuella belastningsskador och andra fysiska besvär, vid behov fysioterapi eller rehabilitering.
  - Om arbetsmiljön har gett upphov till besvär eller skador, är A och O att förändra den. I annat fall kommer besvären att återkomma, poängterar Hanna.

  Många aspekter att beakta
  På Promedi och nu även Sydmedi i Närpes, har man ett välfungerande team som samarbetar kring företagsfysioterapin.
  -Det fungerar jättebra, och tack vare vårt samarbete med Aveos inredningsexperter har vi kunnat beakta ergonomin på den nya läkarcentralen i Närpes redan i planeringskedet, villket skulle vara viktigt på alla nya arbetsplatser som skapas, anser Hanna.
  Inredningsplaneraren kan sedan bidra med ytterligare dimensioner för att skapa en välmående arbetsplats.
  -  Vi påverkas av ljus, ljud, luft, inredning och arbetsplatsens utformning samt de verktyg vi använder i arbetet, berättar inredninsgplanerare Annica Talus på Aveo. Oljud och snarvel kan minska arbetseffektiviteten med över 60 procent.

  Ett samarbete mellan inredningsplanerar och fysioterapeuter redan i planeringsskedet skapar förustättningarna för en ergonomiskt lyckad och välmående arbetsplats.

  Om skadan redan är skedd
  Även belysningen är viktig – dålig sådan kan ge huvudvärk – och genom att beakta kontorslogistiken kan man se till att man regelbundet rör på sig under arbetsdagen. Forskning har visat att vi behöver byta arbetsställning ofta och att vi mår bättre av att stå och jobba.
  - Rygg-, nack- och axelproblem hör idag till de mest förekommande arbetsskadorna. De kan relativt enkelt förebyggas genom justeringar av arbetsställning. Med en ergonomisk stol utan ryggstöd från man rätt sittställning med svank automatiskt, istället för en rundad rygg som vilar mot ett ryggstöd, förklarar Hanna.
  Är skadan ändå redan skedd kan olika former av fysioterapi, rörelseträning eller rehabilitering skapa möjligheter för en fortsatt god arbetsförmåga.

  På nya läkarcentralen Sydmedi i Närpes har man valt justerbara bord så att personalen har möjlighet att jobba stående. Kostnaden för ett sådant motsvarar kostnaden av en dags sjukfrånvaro. Företagshälsovårdare Sofie Strandell föregår gärna med gott exempel.

  Tio sätt att skapa en välmående arbetsplats enligt Aveo:

  1. Utgå från personen, dig själv, det som fungerar för dina kollegor fungerar nödvändigtvis inte för dig.

  2. Se över din sittställning vid arbetsbordet.

  3. Variera din arbetsställning under dagen.

  4. Justerbart bord

  5. Se över akustiken

  6. Belysning (dagsljus, allmänbelysning och punktbelysning)

  7. Täckljud med exempelvis fågelkvitter

  8. Luftfuktare (behövs speciellt vintertid)

  9. Uppmuntra till motion genom t.ex. motionskampanjer

  10. Ta in naturelement i kontorsmiljön

  Text och foto: Anna Sand/bySand

  Visa hela blogginlägget

 • 25.08.2014

  Varför företagets grafiska profil ska synas i miljön – case Sydmedi

  Publicerad : 25.08.2014
  Skribent : Aveo , Gästskribent
  Taggar : aveo, arbetsplatsvälmående, bloggsamarbete, byggteam, färgplanering, inredningstrender, inredningsplanering, inspiration, kontorsinredning, kontorsplanering, offentliga utrymmen, samarbetspartners

  Idag möter vi ofta företagets digitala rum innan vi hälsar på i de verkliga. Ofta har företag 100 gånger fler besökare på nätet än i verkligheten. En del kunder har kanske besökt dig åtskilliga gånger digitalt innan det blir dags för ett första besök i verkligheten. Det har därför blivit allt viktigare att den fysiska miljön harmonierar med den digitala.  Det gör att kunden känner igen sig och varumärkets profil stärks. 

    - Tillsammans med Sydmedi har vi tagit fram en fysisk miljö som är i samklang med företagets digitala miljö,  form och färgspråk.

  Mikael Fredman är VD för Promedi Ab och har deltagit i byggnadskommitténs många möten. Han tror att Sydmedi blir Österbottens trivsammaste arbetsplats.

   

  Samma grafiska profil och färgvärld
  Samarbetet med Aveo startade redan med arrangemanget av de två fullbokade seminiarier som hållits kring goda arbetsplatsmiljöer. De båda företagens sakkunskap har kopplats samman och båda parter förstår vikten av att tänka på helheten och av att personalen ska trivas på jobbet – något som definitivt hör samma med god och modern företagshälsovård.
  - När Promedi beslöt att satsa i Närpes var det en självklarhet att ”leva som vi lär”, ler Mikael, så vi kopplade in Aveo i projektet från början. Vi tror att Sydmedi kan bli Österbottens trivsammaste arbetsplats.
  Mikael har själv deltagit i byggnadskommitténs många möten och är väl insatt i både tekniska lösningarna, rumsdisponeringen och även själva inredningen.
  - Eftersom vi nu även är fastighetsägare har vi tagit på oss en ny roll med många nya saker att ta ställning till. Projektet har styrts väl från staden, och även om allt tar sin lilla tid ser resultatet ut att bli superbra, konstaterar Mikael.

  Sydmedi kommer att förfoga över cirka 500 kvadratmeter i huset ”Mittistan” i Närpes, och är även en av fastighetsägarna.

   

  Lyckad rekrytering
  Många nya, tekniska lösningar har plockats in i de nya utrymmena och färgsättningen blir spännande.
  - Sydmedis grafiska profil följer Promedis och vi valde att ha samma logo och färger för de båda företagen.
  Ett tiotal anställda kommer att jobba på den nya läkarcentralen och rekryteringen är redan avslutad.
  - Den har gått över förväntan – vi fick väldigt många kompetenta sökande till tjänsterna, vilket var mycket glädjande, berättar Mikael.
  Nu görs avtal med nya kunder upp på löpande band – när det är dags för inflyttning ska allt vara ”klappat och klart”. Taklagsfesten hålls den 6 juni och efter det återstår bara några månader tills den nya läkarcentralen kan slå upp sina dörrar för sydösterbottningarna.

  Taklagsfesten vid Mittistan hålls den 6 juni – därefter återstår slutspurten vid bygget.

   

  Text och foto: Anna Sand/ bySand

  Visa hela blogginlägget

 • 10.06.2014

  Tillsammans är nyckelord under planeringsprocessen

  Publicerad : 10.06.2014
  Skribent : Gästskribent
  Taggar : aveo, offentliga utrymmen, inredningsplanering, inredning, arbetsplatsvälmående, bloggsamarbete, samarbetspartners

  Valet av samarbetspartner var enkelt för Sydmedi Ab, när inredningen av den nya läkarcentralen i Närpes skulle planeras. Aveo och Sydmedi har tidigare samarbetat kring seminarier om vikten kring en trivsam arbetsplatsmiljö, och inredningsplanerare Annica Talus fick nu i uppdrag att skapa den rätta stämningen på den nya läkarcentralen.

  - Jag inleder alla nya uppdrag med att göra upp en koncepttavla samt en moodboard över färgvärlden som ska användas, berättar Annica. När detta är gjort gås det igenom med kunden, för att stämma av och kolla så att man är inne på rätt linje.

  Varje nytt uppdrag inleds med uppgörandet av koncepttavlor med den aktuella färgvärlden

  Naturens färger
  I det här fallet styrde arkitektens val av golvfärg en stor del av planeringen. Golvet blir orange – en färg som även återfinns i företagets logo – men som gjorde uppdraget till en utmaning utöver det vanliga.
  - Vi ville undvika det typiska sjukvårdsvita, förklarar Majvor Wärn, enhetschef vid den nya läkarcentralen. På önskelistan fanns även en koppling till naturen, och lugna, harmoniska nyanser som känns fräscha.

  Orange styr lätt tankarna till hösten och andra bruna toner, men Annica ville åt andra hållet.
  - Man kan använda olika gröna nyanser som komplementfärg till orange, och på så sätt skapa en ljusare, fräschare och gladare stämning, förklarar hon. Självfallet ska det gå en röd, eller snarare orange tråd, genom hela utrymmet.

  Orange kompletteras med olika nyanser av limegrönt på textilier och möbler

  Tidlöst men modernt
  Efter den första genomgången börjar arbetet med att välja möbler, textilier och andra detaljer. Möblerna på Sydmedi ska vara praktiska med tanke på verksamheten, men ändå moderna och tidlösa.
  - Väntrummet inreds som ett vardgsrum, personalens pausrum och de enskilda mottagningsrummen piggas upp på olika sätt samt förses med akustikpanel som har en ljuddämpande effekt och samtidigt fungerar som anslagstavlor, berättar Annica.  Textilen på panelen bidrar även till att skapa en varmare känsla i rummen.

  Gardinerna bli randiga i olika, matchande nyanser av orange, gult och limegrönt. Stolar och fåtöljer beställs i komplementfärger till golv.
  - I några rum är golvet grått och där kan man plocka in mer orange i textilier och möbler. I Majvors rum läggs en ekparkett, vilket betyder att möblerna behöver gå mer i grönt, berättar Annica som valt alla möbler.

   

   Annica Talus har planerat Sydmedis inredning och valde fräscha, uppiggande färger, istället för att låta det oranga leda tankarna till hösten

   

  Feedbacken viktig

  När detta arbete är klart hålls ytterligare ett möte innan man tar in offerter och väljer leverantörer.
  - Kundens feedback under processens gång är jätteviktig, framhåller Annica. Det är de som ska använda utrymmena och det är de som känner sin verksamhet och sina behov utan och innan. Samarbete är därför A och O – en inredningsplanerare kan aldrig enbart utgå från sig själv, poängterar hon.
  Hennes uppgift är att guida kunden åt rätt håll och visa på de möjligheter och alternativ som de själva inte tänkt på.

  Enhetschef Majvor Wärn önskade sig en koppling till naturen – något som också syns i både koncepttavlan och färgvalen

   

   

  Text och foto: Anna Sand/bySand

  Visa hela blogginlägget

 • 25.02.2014

  Menestyksekkäät hyvinvoivat työpaikat - Framgångsrika välmående arbetsplatser

  Publicerad : 25.02.2014
  Skribent : Anna
  Taggar : arbetsplatsvälmående, arbetsmiljö, evenemang

  Vårens arbetsmiljö händelse i Vasa heter: Framgångsrika välmående arbetsplatser. En fullspäckad måndagsförmiddag med experter på området.  Hur viktigt är det igentligen att må bra på jobbet? Hur kan företag som väljer att satsa på välmående samtidigt bli mer framgångsrika? Hur ser en framgångsrik arbetsplats ut år 2030? Hur arbetar Snellman med personalens välmående? Detta är några av frågorna vi kommer att diskutera kring.

  Allt hänger ihop, arbetsmiljön och kroppens välmående i växelverkan med vårt psykiska välmående. Jag hälsar dig varmt välkommen på seminarium!

  P.s Ifjol blev tillställningen slutsåld. Så för att vara säker på en plats anmäl dig redan idag till susanna.tamminen@aveo.fi

  Visa hela blogginlägget

 • 11.11.2013

  Näin luot tehokkaan kokoustilan - Så här skapar du ett effektivt mötesrum

  Publicerad : 11.11.2013
  Skribent : Anniina
  Taggar : arbetsplatsvälmående, kontorsplanering, kontorsinredning, offentliga utrymmen

  Tänään sähköpostiini ilmestyi pitkään odotettu kuukauden HR Viesti. Mielestäni vieläkään ei olla liikaa puhuttu työympäristöjen suunnittelun tärkeydestä ja päätinkin jakaa kanssanne HR Viestin parhaat suunnitteluvinkit uusia kokoustiloja miettiessä.

  Idag damp månadens HR Viesti ner i min mejlbox. HR Viesti är en tidning jag väntat på länge. Jag tycker att det är viktigt att vi fortfarande kan prata om  hur viktigt det är att planera arbetsutrymmen med eftertanke och därför ville jag dela med mig HR Viestis bästa planeringstips gällande mötesutrymmen.

  Koko lehteen ja artikkeliin voitte tutustua tästä.
  Tehokasta työpäivää!

  Hela artikeln och tidningen hittar ni här.
  Ha en effektiv arbetsdag!

  /Anniina

   

   

  Visa hela blogginlägget

<< 1 2 3 4 5 >>

Taggar


#aveoshop
affischer
akustik
akustikstrumpor
arbetsmiljö
arbetsplatsvälmående
aveo
aveoshop
badrum
balkong
barn
barninredning
barnrum
barnrums inredning
barnrumsinredning
barnrumstapet
barntapet
barntapeter
bastu
belysning
black weekend
blogg
bloggsamarbete
blombord
blommig tapet
bloomingville
bolon
boråstapeter
bostadsmässan 2016
bostadsstyling
bra pris
bricka
butiker
by julia bäck
by rydens
byggteam
christian lacroix
claesson koivisto rune
cole & son
designer guild
designers guild
domus natura
elce stockholm
engblad & co
ergonomi
evenemang
event
fashionell
ferm living
fjärilstapet
färgplanering
födelsedagsgåva
födelsedagspresent
förvaring
gröninredning
gästbloggare
half moon
hall
harlequin
helsingfors
hem
heminredning
hibou homes
hjälpbord
house doctor
housedoctor
händelser
höst
inredning
inredningsbutik
inredningsdetaljer
inredningsinspiration
inredningsplanering
inredningsprodukter
inredningstips
inredningstrender
inspiration
instagram
isak
jakobstad
jul
julen 2019
julinredning
julklapp
julklappstips
julklapsstips
julpaket
kalkfärg
kalklitir
kampanj
klockor
kontorsinredning
kontorsplanering
korgar
korsholm
kreativitum
kvinnodagen
kök
köksbelysning
kökstapet
lampor
lavmi
lepo
lerfärg
majvillan
malax
marimekko
marmor
marockanskt kakel
marrakech design
mattor
mimou
miss print
missprint
modern jul
mooncake
morsdagsgåva
mr fox
mrs mighetto
mumin
mumintapet
mumintapeter
mässor
möbler
nattduksbord
nätbutik
offentliga utrymmen
ostrobothnia
oyoy
planch
planscher
plansher
plant box
pop up
pop-up
poster
posters
påsk
påslakan
ralph lauren
rea
reclaimed
renoveringsplanering
reseminne
retro tapeter
rewell center
röd
samarbete
samarbetspartners
sandberg
sandudd
scion
serveringsvagn
sessak
sidobord
silent socks
sinnen
skogstapet
skolor
snabb leverans
soffbord
soften
sommar
sovrum
sovrumstapet
stadstavla
stockholm
studio ditte
styling
svartvit
svartvit tapet
sängkläder
taklampa
tapet
tapet till barnrummet
tapet till lekrummet
tapetbutik
tapeter
tapetrea
tapettrender
teemu järvi
tegeltapet
tellkiddo
terass
terass och trädgård
terassinredning
terrass
terrassinredning
terrazzo
textiler
textilier
the fotgotten tivoli
tine k
trädtapet
träkorg
täckljud
utlottning
vagn
vardagsrum
vardagsrumstapet
vasa
veckans kakel
veckans nyhet
veckans tapet
vinylgolv
vädertåliga
väggfärg
vår
vörå
webbutik
webshop
wigiwama
wiho
zwitscherbox
åbo
återvinning
österbotten
österbotten. lokalproducerat
österbottenbricka
österbottenbrickan
övrigt
bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar