Tekstiilisuunnittelu
X
Textil­planering

Gardiner och mattor hör till de vanligaste inredningstextilierna. Beroende på material kan gardinerna antingen minska ekot eller avskärma s.k. mikroutrymmen (”utrymmen i utrymmet”). Mattor kan å sin sida förbättra akustiken och minska mängden damm i rummet. Vid behov kan vi erbjuda skräddarsydda textilier.

Beställ en inspirerande utrymmeskartläggning eller skicka en kontaktbegäran.

info@aveo.fi
010 322 3600

Lämna kontaktbegäran