Materiaali ja kalustevalinnat
X
Material- och möbelval

Känns utrymmet behagligt eller besvärligt? Det beror bland annat på arbetsmiljöns färgsättning och ytornas reflektionskoefficienter. Material- och möbelvalen berättar dessutom om företagets värden och skapar därför ett starkt förstaintryck. När vi på Aveo inreder uppskattar vi kvalitet och uppmärksammar till exempel färgernas psykologiska inverkan på användarna.

Beställ en inspirerande utrymmeskartläggning eller skicka en kontaktbegäran.

info@aveo.fi
010 322 3600

Lämna kontaktbegäran