Tyoergonomia
X
Arbets­ergonomi

Arbetsvälmåendet länkas ofta till den externa arbetsmiljön. Ergonomiska lösningar – t.ex. fysisk ergonomi, synergonomi och akustikplanering – är viktiga särskilt i kontor där arbetstagaren rör sig lite under dagens lopp. Alla vinner på en ergonomisk och tilltalande inredning. Du kan enkelt kartlägga ergonominivån i ditt kontor genom att bjuda in någon av våra experter.

Beställ en inspirerande utrymmeskartläggning eller skicka en kontaktbegäran.

info@aveo.fi
010 322 3600

Lämna kontaktbegäran