Referenser

X
Svenska Handelshögskolans matsal och studieutrymmen i Vasa fick ett ansiktslyft. Handelshögskolans utrymmen förnyades genom bl.a. fräscha möbelval, där fokus låg på hållbarhet och kvalité. Grupparbetsrummet som skapats för studerandena är en inspirerande miljö för både självständigt arbete och grupparbeten. Denna snygga helhet är skapad med hjälp av mängder av material och färger - slutresultatet är ändå en harmonisk inredning.
X
Yrkeshögskolan Novia i Vasa, enhet Wolffskavägen, ville göra om auditoriet, aulan och ett studierum för att få en fräsch och modern läromiljö som går att anpassas till olika slags föreläsnings- och skolningstillfällen. Runt omkring de redan fungerande elementen, skapades en färgglad inredning av hög kvalité. Med hjälp av nya färger, möbler, textilier och ytmaterial blev läromiljön både trevlig och inspirerande!
X
Åt turistbyrån i Kristinestad planerades en ny helhetsimage i och med sin flytt till nya utrymmen i hjärtat av Kristinestad. De nya moderna utrymmena fungerar både som servicepunkt åt turister och som infopunkt för nejdens invånare. Därför var det viktigt att lägga tyngdpunkt på utrymmenas månsidighet och att information finns tillgänglig.
X
Utrymmena hos Västkustens Djurklinik i Vasa fick ett ansiktslyft till ära inför deras jubileumsår. Aveo fick planera samt genomföra nya användbara och fräscha utrymmen. I planeringen togs i beaktande kundgruppen, som består av både människor och sällskapsdjur. I planeringen uppmärksammades speciellt en lugn färgmiljö, materialens rengöring, användbarheten och akustiken. Absorberande material fästes i taket och i vissa utrymmen även på väggarna. Akustiken i väntrummet fick särskild uppmärksamhet, eftersom det ibland finns flera högljudda väntande kunder på samma gång. Även grönväxterna fick lov att lyfta från golvet upp till taket.
X
Sydmedis splitternya utrymmen i Närpes mäter 500 m2. När projektet planerades beaktades kundens önskan om funktionella utrymmen. I planeringen lyftes fram speciellt företagets logo och färgskala. Tillsammans med Sydmedi har Aveos inredningsplaneringsteam skapat en fungerande fysisk miljö på ett ergonomiskt sätt. Miljön har kompletterats med många nya tekniska lösningar. Ergonomin har beaktats speciellt genom ställbara möbler, kontorslogistiken, belysningen och akustiken.
X
Till ett oanvänt utrymme i gymnasiet önskades ideér till en förändring. Till utrymmet planerades arbetsutrymmen för studerande, både för grupparbeten och för enskilda studier. Avskild med en ljuddämpande glasvägg finns ett konferensrum för mer formella möten. Tack vare den lätta glasväggen störs inte de övriga som arbetar i utrymmena.
X
Storkyros bibliotek önskade få ett ansiktslyft till både ungdoms- och barnavdelningen. Ungdomarna fick presentera egna önskningar, som togs i beaktande i planeringen. I planeringen togs speciellt i beaktande akustiken i utrymmet och således placerades akustiskt material på väggarna. Med hjälp av textilier fick utrymmet färg. I barnavdelningen placerades en soffa som fungerar som en plats för lässtunder. I ungdomarnas avdelning placerades soffor gjorda av lastpallar som fungerar som spel- och läsplats. Ungdomarna fick också chansen att delta i färdigställandet av utrymmet med sina egna handkonster.
X
Kvevlax Sparbank valde att byta lokalitet i Vasa centrum och fick på samma gång ett ändåmålsenligt utrymme för både kunderna och personalen. Banken satsar på kundservice vilket bidrog till nya krav på kontorsutrymmet och därför beslöt de att anlita Aveo för att planera renoveringen. Kundernas och personalens önskningar och behov har beaktats och en modern och fräsch lokal skapades. Riktlinjerna för planeringen var att beakta återvinning och anlitande av lokala samarbetspartners. Inredningsplaneringens utgångspunkt var Sparbankens grafiska profil, som går i olika nyanser av blått och grönt. Samma färger användes på väggarna, för lamellgardinerna och textilierna.

Beställ en inspirerande utrymmeskartläggning eller skicka en kontaktbegäran

info@aveo.fi
050 57 40 420