Referenser

X
Aveo ansvarade för planeringen och projektförsäljningen till ABB:s avdelning Protection & Connection. Av det långa öppna kontoret önskade man få en ljus och fräsch helhet som också skulle spegla ABB:s bränd. När vi hittade en fungerande kontorslogistik påbörjades en fullskalig renovering som förverkligades från golv till tak, alltid från möbler till textilier och grönväxter. När materialen valdes togs det öppna kontorets akustik särskilt i beaktande. Slutresultatet blev en fungerande akustisk helhet. En ljus inredning med små färggranna detaljer skapar en trivsam arbetsmiljö där arbetstagarna trivs.
X
Aveo har fått planera det nya utseendet på aulan på en av ABB:s avdelningar. Till det här utrymmet ville man ha en tydligt modern linje med en något japansk stil. Aulans inredning bryter tydligt av mot den övriga inredningensstilen på ABB. Golvet samt taket var de enda ytorna i utrymmet som förblev oförändrade. Till färgvärden togs inspiration från ABB:s bränd och från den stora stadslanskapstavlan på väggen intill. De avslappnade lounge-möblerna inbjuder till kaffepauser samt mindre möten.
X
Tillsammans med Folkhälsan har vi inrett en del av deras nya utrymmen i Vasa centrum. Eftersom vissa av utrymmena ska kunna användas av olika åldersgrupper ställde det också vissa krav på inredningen. Materialen ska vara slitstarka, designen tidlös och möbleringen flexibel. I de nya kontorsutrymmena kan man se Folkhälsans mångfaldiga färgskala.
X
Vi planerade Wasa Dredgings lokal på Rådhusgatan. Lokalen finns i det vackra gamla Wasaborg-huset mitt i Vasa centrum. Vi fick planera en L-formad tilläggsdel till den redan befintliga lokalen. Där finns tre arbetsrum, pausutrymme, farstu, hall och showroom/mötesrum. Utrymmena planerades enligt arbetstagarnas önskemål och behov. Akustiken, belysningen, ergonomin, anpassbarheten och företagets image togs speciellt i beaktande. Lokalen är unik på grund av arkitekturen, men nu mera också unik på grund av Aveos sinnesmiljöplanering.
X
Anvias kontorsutrymmen i Vasa var i stort behov av förnyelse, både ytor och möbler. Förnyelsen planerades och förverkligades utgående från företagets grafiska profil, utrymmenas användningsändamål och möjligheten till omvandling av utrymmena. Det här slutade med ny reception, en del arbetsrum och mötesutrymmen.
X
Företagstjänstebyrå Strands flyttade till en ny lokal. På samma gång var det lägligt med en renovering och förnyelse av möblerna. I planeringen lades vikt på akustiken och belysningen och med hjälp av dessa skapades en välmående befrämjande kontorsmiljö. Inredningen är ljus med fräscha detaljer.
X
Till Sokos Hotell i Vasa planerades och skapades mötesrummet Kvarken, som tog inspiration från världsnaturarvet i Kvarkens skärgård. I inredningen finner man drivande isflak, blått hav, sittdynor maskerade som stenar samt en brygga. Vid planeringen av mötesrummet har man tagit i beaktande möjligheten att använda samma utrymme till pauser i arbetsdagen såväl som till möten. Genom att förändra belysningen samt ljudvärlden i utrymmet kan känslan snabbt och enkelt gå från avslappnad paustid till energiskt och effektivt möte.
X
Reklambyrå 7AMs utrymmen planerades för att motsvara företagets behov och image. Målet med planeringen var att skapa en kreativ arbetsmiljö, där omgivningen skulle bidra till att väcka tankar. Utrymmena utgörs av personalens arbetsplatser, konferensrum och lounge. I loungen kan mera avslappnande idémöten hållas tillsammans med kunden. Väggytor, akustik, textilier och möbler planerades för kunden.
X
Lakea har utvidgat sina lokaler i SPR huset i Seinäjoki och gav uppdraget för inredningsplaneringen till Aveo. Lakea önskade att byggföretagets utrymmen skulle inredas personligt och att man speciellt skulle beakta hanteringskraven för stora byggritningar när utrymmet möblerades. Till lokalerna planerades nya ytmaterial, belysning och möbler. De nya lokalerna omfattade bl.a. ett konferensrum, kontorsutrymme och wc:n.
X
Inteno Netmedias huvudkontor i Vasa upplevde en fullständig förändring när Aveos inredningsplanerare och -byggarbetare tog över. Den långa och smala lokalen delades in i tre olika utrymmen: arbetsrum, lounge och konferensrum, vilka skapade en speciell utmaning gällande belysning och akustik. Utrymmena skiljdes åt från varandra med hjälp av glasväggar för att garantera ljusflödet och i taket monterades akustikskivor för att få arbets- och mötesro. Ytmaterial, möbler, belysning och textilier förnyades. Den röda accentfärgen togs från företagets logo, så att utrymmena skulle fysiskt också motsvara företagets grafiska profil.
X
Opsecs utrymmen i Rytmikorjaamo i Seinäjoki behövde få en liten förnyelse. Utmaningen med dessa utrymmen var den lilla mängd kvadrater som skulle räcka både till konferensrum och arbetsrum. Genom att skaffa mångsidiga möbler, som kunde användas i många olika syften, kunde kundens önskan för utrymmena uppfyllas. I planeringen beaktades också företagets färger samt historien som speglades i golvet. Utrymmena har tidigare varit en depå för postbilar.
X
OK Indrivnings nya kontor i den gamla kasernens skolningsutrymmen ställde stora krav på en effektiv planering av landskapskontor. Utrymmena genomgick en total förvandling, där det viktigaste var att få till stånd en ljuddämpande akustik. Dessutom skulle utrymmena vara lätta att anpassa till nya funktioner och gå i linje med företagets visuella image. Utrymmena på sammanlagt 1600m² innehåller flera landskapskontor, mötesrum, sociala utrymmen och som pricken på i:et ett auditorium.

Beställ en inspirerande utrymmeskartläggning eller skicka en kontaktbegäran

info@aveo.fi
050 57 40 420