Referenser

Inrednings­planering till ett egnahemshus
Den långa planeringsprocessen för ett fyra personers hem började med placeringen av det nya hemmets vattenposter, fortsatt med belysningsplaneringen och material- och möbelval för att få till helheten. Helheten består av elva rum i olika storlekar med olika utseenden som på ett harmoniskt sätt är fästa i varandra. Egnahemshusets allmänna uttryck är hemtrevligt modernt med snygga detaljer.

Beställ en inspirerande utrymmeskartläggning eller skicka en kontaktbegäran

info@aveo.fi
050 57 40 420