Referenser

ABB Power Systems
Aveo har fått planera det nya utseendet på aulan på en av ABB:s avdelningar. Till det här utrymmet ville man ha en tydligt modern linje med en något japansk stil. Aulans inredning bryter tydligt av mot den övriga inredningensstilen på ABB. Golvet samt taket var de enda ytorna i utrymmet som förblev oförändrade. Till färgvärden togs inspiration från ABB:s bränd och från den stora stadslanskapstavlan på väggen intill. De avslappnade lounge-möblerna inbjuder till kaffepauser samt mindre möten.

Beställ en inspirerande utrymmeskartläggning eller skicka en kontaktbegäran

info@aveo.fi
050 57 40 420