Referenser

X
Detta kök genomgick en förändring med hjälp av nya köksmöbler, ytmaterial och belysning. Ett modernt vitt kök men med en varm känsla förverkligades i samarbete med Aveo Bygg Rakennus och Puustelli i Vasa. Helheten av högkvalitativa möbler toppades med hemtrevliga textilier och stämningsfulla lampor. Vad vore en fungerande köksplanering utan en mångsidig belysningsplanering?
X
Svenska Handelshögskolans matsal och studieutrymmen i Vasa fick ett ansiktslyft. Handelshögskolans utrymmen förnyades genom bl.a. fräscha möbelval, där fokus låg på hållbarhet och kvalité. Grupparbetsrummet som skapats för studerandena är en inspirerande miljö för både självständigt arbete och grupparbeten. Denna snygga helhet är skapad med hjälp av mängder av material och färger - slutresultatet är ändå en harmonisk inredning.
X
Till bostadsmässan i Seinäjoki 2016 skapade vi en inredningsplanering för ett vackert Jämerä stenhus. Som ledord för inredningen fungerade "kvalité, hållbarhet och funktionalitet. Inredningen i huset följer en gemensam linje i alla rum med hjälp av belysningen, ytmaterialen och textilierna.
X
Yrkeshögskolan Novia i Vasa, enhet Wolffskavägen, ville göra om auditoriet, aulan och ett studierum för att få en fräsch och modern läromiljö som går att anpassas till olika slags föreläsnings- och skolningstillfällen. Runt omkring de redan fungerande elementen, skapades en färgglad inredning av hög kvalité. Med hjälp av nya färger, möbler, textilier och ytmaterial blev läromiljön både trevlig och inspirerande!
X
Aveo ansvarade för planeringen och projektförsäljningen till ABB:s avdelning Protection & Connection. Av det långa öppna kontoret önskade man få en ljus och fräsch helhet som också skulle spegla ABB:s bränd. När vi hittade en fungerande kontorslogistik påbörjades en fullskalig renovering som förverkligades från golv till tak, alltid från möbler till textilier och grönväxter. När materialen valdes togs det öppna kontorets akustik särskilt i beaktande. Slutresultatet blev en fungerande akustisk helhet. En ljus inredning med små färggranna detaljer skapar en trivsam arbetsmiljö där arbetstagarna trivs.
X
Aveo har fått planera det nya utseendet på aulan på en av ABB:s avdelningar. Till det här utrymmet ville man ha en tydligt modern linje med en något japansk stil. Aulans inredning bryter tydligt av mot den övriga inredningensstilen på ABB. Golvet samt taket var de enda ytorna i utrymmet som förblev oförändrade. Till färgvärden togs inspiration från ABB:s bränd och från den stora stadslanskapstavlan på väggen intill. De avslappnade lounge-möblerna inbjuder till kaffepauser samt mindre möten.
X
Tillsammans med Folkhälsan har vi inrett en del av deras nya utrymmen i Vasa centrum. Eftersom vissa av utrymmena ska kunna användas av olika åldersgrupper ställde det också vissa krav på inredningen. Materialen ska vara slitstarka, designen tidlös och möbleringen flexibel. I de nya kontorsutrymmena kan man se Folkhälsans mångfaldiga färgskala.
X
Vi planerade Wasa Dredgings lokal på Rådhusgatan. Lokalen finns i det vackra gamla Wasaborg-huset mitt i Vasa centrum. Vi fick planera en L-formad tilläggsdel till den redan befintliga lokalen. Där finns tre arbetsrum, pausutrymme, farstu, hall och showroom/mötesrum. Utrymmena planerades enligt arbetstagarnas önskemål och behov. Akustiken, belysningen, ergonomin, anpassbarheten och företagets image togs speciellt i beaktande. Lokalen är unik på grund av arkitekturen, men nu mera också unik på grund av Aveos sinnesmiljöplanering.
X
Anvias kontorsutrymmen i Vasa var i stort behov av förnyelse, både ytor och möbler. Förnyelsen planerades och förverkligades utgående från företagets grafiska profil, utrymmenas användningsändamål och möjligheten till omvandling av utrymmena. Det här slutade med ny reception, en del arbetsrum och mötesutrymmen.
X
Företagstjänstebyrå Strands flyttade till en ny lokal. På samma gång var det lägligt med en renovering och förnyelse av möblerna. I planeringen lades vikt på akustiken och belysningen och med hjälp av dessa skapades en välmående befrämjande kontorsmiljö. Inredningen är ljus med fräscha detaljer.
X
Till Sokos Hotell i Vasa planerades och skapades mötesrummet Kvarken, som tog inspiration från världsnaturarvet i Kvarkens skärgård. I inredningen finner man drivande isflak, blått hav, sittdynor maskerade som stenar samt en brygga. Vid planeringen av mötesrummet har man tagit i beaktande möjligheten att använda samma utrymme till pauser i arbetsdagen såväl som till möten. Genom att förändra belysningen samt ljudvärlden i utrymmet kan känslan snabbt och enkelt gå från avslappnad paustid till energiskt och effektivt möte.
X
Reklambyrå 7AMs utrymmen planerades för att motsvara företagets behov och image. Målet med planeringen var att skapa en kreativ arbetsmiljö, där omgivningen skulle bidra till att väcka tankar. Utrymmena utgörs av personalens arbetsplatser, konferensrum och lounge. I loungen kan mera avslappnande idémöten hållas tillsammans med kunden. Väggytor, akustik, textilier och möbler planerades för kunden.
X
Lakea har utvidgat sina lokaler i SPR huset i Seinäjoki och gav uppdraget för inredningsplaneringen till Aveo. Lakea önskade att byggföretagets utrymmen skulle inredas personligt och att man speciellt skulle beakta hanteringskraven för stora byggritningar när utrymmet möblerades. Till lokalerna planerades nya ytmaterial, belysning och möbler. De nya lokalerna omfattade bl.a. ett konferensrum, kontorsutrymme och wc:n.
X
Inteno Netmedias huvudkontor i Vasa upplevde en fullständig förändring när Aveos inredningsplanerare och -byggarbetare tog över. Den långa och smala lokalen delades in i tre olika utrymmen: arbetsrum, lounge och konferensrum, vilka skapade en speciell utmaning gällande belysning och akustik. Utrymmena skiljdes åt från varandra med hjälp av glasväggar för att garantera ljusflödet och i taket monterades akustikskivor för att få arbets- och mötesro. Ytmaterial, möbler, belysning och textilier förnyades. Den röda accentfärgen togs från företagets logo, så att utrymmena skulle fysiskt också motsvara företagets grafiska profil.
X
Opsecs utrymmen i Rytmikorjaamo i Seinäjoki behövde få en liten förnyelse. Utmaningen med dessa utrymmen var den lilla mängd kvadrater som skulle räcka både till konferensrum och arbetsrum. Genom att skaffa mångsidiga möbler, som kunde användas i många olika syften, kunde kundens önskan för utrymmena uppfyllas. I planeringen beaktades också företagets färger samt historien som speglades i golvet. Utrymmena har tidigare varit en depå för postbilar.
X
Åt turistbyrån i Kristinestad planerades en ny helhetsimage i och med sin flytt till nya utrymmen i hjärtat av Kristinestad. De nya moderna utrymmena fungerar både som servicepunkt åt turister och som infopunkt för nejdens invånare. Därför var det viktigt att lägga tyngdpunkt på utrymmenas månsidighet och att information finns tillgänglig.
X
Utrymmena hos Västkustens Djurklinik i Vasa fick ett ansiktslyft till ära inför deras jubileumsår. Aveo fick planera samt genomföra nya användbara och fräscha utrymmen. I planeringen togs i beaktande kundgruppen, som består av både människor och sällskapsdjur. I planeringen uppmärksammades speciellt en lugn färgmiljö, materialens rengöring, användbarheten och akustiken. Absorberande material fästes i taket och i vissa utrymmen även på väggarna. Akustiken i väntrummet fick särskild uppmärksamhet, eftersom det ibland finns flera högljudda väntande kunder på samma gång. Även grönväxterna fick lov att lyfta från golvet upp till taket.
X
Sydmedis splitternya utrymmen i Närpes mäter 500 m2. När projektet planerades beaktades kundens önskan om funktionella utrymmen. I planeringen lyftes fram speciellt företagets logo och färgskala. Tillsammans med Sydmedi har Aveos inredningsplaneringsteam skapat en fungerande fysisk miljö på ett ergonomiskt sätt. Miljön har kompletterats med många nya tekniska lösningar. Ergonomin har beaktats speciellt genom ställbara möbler, kontorslogistiken, belysningen och akustiken.
X
Till ett oanvänt utrymme i gymnasiet önskades ideér till en förändring. Till utrymmet planerades arbetsutrymmen för studerande, både för grupparbeten och för enskilda studier. Avskild med en ljuddämpande glasvägg finns ett konferensrum för mer formella möten. Tack vare den lätta glasväggen störs inte de övriga som arbetar i utrymmena.
X
Storkyros bibliotek önskade få ett ansiktslyft till både ungdoms- och barnavdelningen. Ungdomarna fick presentera egna önskningar, som togs i beaktande i planeringen. I planeringen togs speciellt i beaktande akustiken i utrymmet och således placerades akustiskt material på väggarna. Med hjälp av textilier fick utrymmet färg. I barnavdelningen placerades en soffa som fungerar som en plats för lässtunder. I ungdomarnas avdelning placerades soffor gjorda av lastpallar som fungerar som spel- och läsplats. Ungdomarna fick också chansen att delta i färdigställandet av utrymmet med sina egna handkonster.
X
Detta ljusa och hemtrevliga kök föddes i samarbete med en snickare. Köksplaneringen är noggrant gjort in i varenda detalj och skräddarsydd helt enligt kundens önskningar och behov. Köket matchar resterande inredning i huset eftersom samma ytmaterial har genomgående använts. Ett lyxigt kök av hög kvalité - en riktig pärla!
X
Vi bygger konceptbostäder för att skapa unika möjligheter för boende. Aveo renoverar och inreder bostäder enligt olika koncept. Vi kan till exempel bygga ett hem, som är designat uttryckligen för en morgonpigg fortbollsspelare. Det är det som en konceptbostad går ut på.
X
Aveos inredningsplanerare har inom ramen för husets väggar planerat hela inredningshelheten. Fasta ytmaterial, möblering, textilier och detaljer för att skapa en skön och välkomnande inredning för familjen och deras vänner. Speciellt för detta hus är rymden. Huset som är i tre våningsplan, är både familjens hem och arbetsplats. Det finns gott om plats för alla sysslor. Slutresultatet är ett vackert hem där inredningen är mjuk, modern men tidlös med utgångspunkt i familjens önskemål och behov. Byggnationen är utförd av Aveo Bygg Rakennus. Arkitekt: Johan Ångerman.
X
Kvevlax Sparbank valde att byta lokalitet i Vasa centrum och fick på samma gång ett ändåmålsenligt utrymme för både kunderna och personalen. Banken satsar på kundservice vilket bidrog till nya krav på kontorsutrymmet och därför beslöt de att anlita Aveo för att planera renoveringen. Kundernas och personalens önskningar och behov har beaktats och en modern och fräsch lokal skapades. Riktlinjerna för planeringen var att beakta återvinning och anlitande av lokala samarbetspartners. Inredningsplaneringens utgångspunkt var Sparbankens grafiska profil, som går i olika nyanser av blått och grönt. Samma färger användes på väggarna, för lamellgardinerna och textilierna.
X
OK Indrivnings nya kontor i den gamla kasernens skolningsutrymmen ställde stora krav på en effektiv planering av landskapskontor. Utrymmena genomgick en total förvandling, där det viktigaste var att få till stånd en ljuddämpande akustik. Dessutom skulle utrymmena vara lätta att anpassa till nya funktioner och gå i linje med företagets visuella image. Utrymmena på sammanlagt 1600m² innehåller flera landskapskontor, mötesrum, sociala utrymmen och som pricken på i:et ett auditorium.
X
Hemmet som planerats av Aveo och renoverats av Aveo Bygg Rakennus ligger på en naturskön plats i Vasa. Vi tog inspiration från den omgivande miljön och uppdaterade det här vackra hemmet till 2000-talet genom att ta in tidlösa och naturliga material. Det ljusa och naturnära går som en röd tråd genom hela huset.
X
Aveo fick som uppgift att planera inredningen till Lemminkäinens nya 2-våningsradhus i Seinäjoki. I samarbete med Aveo planerades helheten, där ytmaterialen, de fasta möblerna och belysningen följer samma linje. Slutresultatet blev ett vackert hem där inredningen är modern och tidlös.
X
Aveo planerade och renoverade en arkitektritad radhuslägenhet från 90-talet. Hemmet renoverades i två olika steg, först spaavdelningen och senare köket, vardagsrummet och sovrummet. Med hjälp av nya ytmaterial och belysning blev hemmet igen passade för 2000-talet. Eftersom huset från förut hade en viss karaktär, respekterades denna genom att inte göra speciellt radikala förändringar. Kunden valde Aveo eftersom de ville ha en enda leverantör, som skulle sköta allting från planeringen till verkställandet.
X
Den långa planeringsprocessen för ett fyra personers hem började med placeringen av det nya hemmets vattenposter, fortsatt med belysningsplaneringen och material- och möbelval för att få till helheten. Helheten består av elva rum i olika storlekar med olika utseenden som på ett harmoniskt sätt är fästa i varandra. Egnahemshusets allmänna uttryck är hemtrevligt modernt med snygga detaljer.
X
160 m2 stort timmerhus byggt 1938 i Ilmajoki renoverades för att passa den nya familjens behov. Huset hade funnits i släkten och planerades och renoverades med respekt för husets gamla anda. Som material valdes bl.a. papperstapeter som andas, timmerväggar lämnades synliga och köket skapades med hjälp av en lokal snickare exakt passande för det gamla husets anda. De nya materialen, möblerna, textilerna och belysningen gjorde en hemtrevlig inredning möjlig till en ung familj.
X
Badrummet i ett gammalt hus i centrum av Vasa skulle förnyas i samma stil som den moderna inredningen i resten av bostaden. Trots den ovanliga formen på taket och de stora fönstren blev utrymmet funktionellt. De skimrande materialen, ljusspegeln och kristallkronan gav en rejäl dos lyx åt badrummet.
X
Vi försäljningsstajlade en ljus och lyxig lägenhet i Skogsberget som Vasa Yrkesinstitut har byggt ett stenkast ifrån Stenhagas köpcentrum. Objektet har en välfungerande planlösning som lämpar sig utmärkt tex för en växande barnfamilj. Lägenhetens fantastiska takhöjd samt öppna ytor skapar förutsättningar för olika möbleringsmöjligheter. Icke att förglömma de stora terassytorna utomhus sommartid.
X
En öppen bottenplan, eget bastu, parkettgolv, inglasad hörnbalkong samt ett modernt badrum - ett hem vid Gulsippan erbjuder lätt och trivsamt boende nära arbetsplatser och naturen. Vi har i samarbete med Lemminkäinen inrett en tvårummare för att ge dig en uppfattning om hur dessa välplanerade kvadratmeter kan användas.
X
En lyckad styling kan påskynda lägenhetens försäljningstid. Vår sammarbetspartner Lemminkäinen har beställt styling till en del av deras fastigheter. Den här gången var det Asunto Oy Laihian Myllyhovi, dit hör två höghus med fem våningar och öppen utsikt.
X
Silmäasema är beläget i Wasaborgs historiska och vackra byggnad i centrum av Vasa. Aveo fick förmånen att planera Silmäasemas utvidgade butiksutrymmen samt ibruktagna källarplan. Ledorden för planeringen var att skapa ett ljust och fräscht utrymme, icke att förglömma Silmäasemas kännspaka lila färg som behölls i form av diskreta textilier och belysning. I den utvidgade delen ville man respektera husets historiska karaktär genom att lyfta fram det i olika detaljer. En pigg tapetvägg gav utrymmet ett lyft. I källarutrymmet skapades kontor- samt mötesutrymmen i en för utrymmet lämplig stil där man bibehållit en distinkt källarkänsla som ändå är ljus och välfungerande. Utrymmet skall inbjuda till arbetsro, möten och gemytliga kundkvällar.
X
När Dermoshop utökade sitt sortiment med sminkprodukter behövdes ett utrymme i aulan för den nya serien. Utrymmet skulle tydligt skilja sig från företagets övriga sortiment. För att skapa en enhetlig linje återspeglar inredningen samma mattsvarta och glansiga färger som används i sminkprodukternas förpackningar. Tack vare draperiet bakom produkthyllan kan aulan lätt förvandlas till en fotostudio.
X
Anvias butik i Seinäjoki behövde förnyas eftersom företagets försäljningsprodukter förnyats. Dessutom skulle butiken fungera som en trivsam miljö både för kunder och anställda. Utrymmena som planerades var sammanlagt ca 130m² och bestod av arbetspunkter och försäljningsdiskar, hyllor för produkter broschyrer samt en väntplats för kunderna.
X
Värimies butiken i Seinäjoki kontaktade Aveo och både personalens utrymmen och konferensrummet planerades och renoverades fullständigt. Kundens önskan var att lyfta fram den röda nyans, som hittas i företagets logo, i personalutrymmena och således få en fräsch miljö för personalen. Till konferensutrymmet önskades istället en mera hemtrevlig känsla med rikligt med mörkare nyanser. Akustiken i konferensutrymmet förbättrades med 3D-paneler som målades enligt inredningsplanerarens färgplanering.
X
I en gammal industrihall på Replot byggdes en musikstudio av världsklass, Midas Studios. Aveo fick äran att både planera och förverkliga inredningen, som baserar sig på en teknisk planering av svenska Ingemar Ohlssons företag Audio Data Lab. Helheten innehåller två studior, ett sångbås, ett kontrollrum, kontor och en lounge.
X
Till KWH-koncernens representationslokal Keppo Gård behövdes ett större utrymme för föreläsningar och skolningar. I herrgårdens gamla stallbyggnad finns föreläsningssal, ett storkök, festsal och toalett vilka Aveo fick ansvaret för gällande inredningsplanering och renovering. Utmaningen blev att hitta en ny inredning som passar till fasaden för en gammal stallbyggnad. I renoveringsskedet har hållbara och kvalitativa material används, belysningen är planerad att fungera både i dagsljus och kvällstid samt för att passa för olika tillställningar. Akustiken beaktades också i planeringen.
X
Vi fick möjligheten att planera studiomiljön kring inspelningarna av ett spelprogram. Studion ligger i anrika gamla Vasa vattendomstols utrymmen vars vackra byggnation samt havsnära miljö fick framträda i planeringen. Med tanke på inspelningarna beaktades krav på att väggarna ej fick vara vita, att utrymmet inte skulle eka samt att ytorna ej skulle reflektera för mycket ljus och skapa blänk. Genom att kombinera olika ytmaterial skapades intressanta kontraster i utrymmet - Kalklitir färg, golvets vävd vinylmatta samt en rumsdelare byggd av gamla trälådor. De ruffs detaljerna ger utrymmet karaktär och är även bekanta från Aveos webshop.

Beställ en inspirerande utrymmeskartläggning eller skicka en kontaktbegäran

info@aveo.fi
050 57 40 420