Aveo sisustussuunnittelu Vaasa 3
 1. Kartläggning
 2. Konsultering
 3. Planering
 4. Totalentreprenad
 5. Uppföljning

Aveo planerar sinnesmiljöer

Ett skickligt planerat utrymme tilltalar alla sinnen utan att du fäster särskild uppmärksamhet vid inredningen. Det är detaljerna som tillsammans får utrymmet att fungera i olika situationer. Vår uppgift är att uppfånga det unika och uppskatta utrymmets oskrivna regler. Det vi aldrig kompromissar är kvaliteten. Därför kan du lita på att varje projekt håller från vardag till vardag.

IHOPSLAGEN BLOMMA

Eftersom utrymmets bästa sidor avslöjas när det används följer vi med projektet och hjälper vid behov till att utveckla det.

Projektuppföljningen består av tre delar:

 • 1. Den första slutgranskningen
  (kund + arbetsledare) i projektets slutskede.
 • 2. Den egentliga slutgranskningen
  (kund + arbetsledare + inredningsplanerare), ca 1 månad efter ibruktagandet.
 • 3. Årsgranskning 
  1 år efter ibruktagandet.

Från kartläggning till helhetsentreprenad

Stämningen i ett rum dyker upp redan vid dörren. Ofta är det ändå svårt för användarna att säga exakt varför utrymmet inte helt uppfyller deras krav. Tanken med vår kartläggning och konsultation är att betrakta utrymmet från olika synvinklar (t.ex. ergonomi, belysning, akustik) och bedöma hur det kunde utvecklas med hjälp av inredningen. För nya utrymmen inleder vi inredningsplaneringen med en analys: uppfyller arbetsmiljön utrymmets mål? Istället för att fokusera på fastigheten och utrymmet har vi ett användar- och serviceperspektiv. Tack vare vårt högklassiga samarbetsnätverk kan vi dessutom erbjuda väldigt kostnadseffektiva helhetsentreprenader där inredningen beaktar individuella behov.

För mera information, kontakta

info@aveo.fi
050 57 40 420

Inredningsplaneraren maximerar utrymmets nytta. Beställ en inspirerande utrymmeskartläggning eller skicka en kontaktbegäran.

info@aveo.fi
050 5740420