bloggtoppen.fi - finlandssvenska bloggar

Pyydä tarjous

2 kirjoituksia

 • 24.11.2011

  Toimiston sisustaminen - ei vain silmänlumetta

  Julkaisupäivä : 24.11.2011
  Tagit : toimisto, avokonttori, sisustaminen, akustiikka

  Samalla tavalla kuin tilat kotona kertovat asukkaistaan, kertovat ne työpaikoilla työntekijöistä, arvoista sekä toimintatavoista. Työssä viihtymiseen vaikuttaa moni asia, mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että ei ole laisinkaan samantekevää millaisissa tiloissa työtä teemme tai miten työtilat ovat sisustettu: työpaikan viihtyvyys vaikuttaa työntekijöiden viihtymiseen ja siten aina yrityksen tulokseen. Toimiston sisustamisessa on otettava huomioon monia tekijöitä, mutta toimivia muutoksia saadaan aina pienemmälläkin budjetilla.

  Työtilojen viihtyvyys on jaettu kolmeen eri luokkaan: fyysinen, psykologinen sekä toiminnallinen viihtyvyys.

  Fyysinen viihtyvyys tarkoittaa niitä vähimmäisvaatimuksia, jotka tilojen tulisi täyttää työn tekemiseksi. Työpisteiden tulee esimerkiksi olla sopivan kokoisia ja sellaisia, joissa meluhaitat ym. häiriöt on minimoitu ja ilmastointi on toimiva. Psykologinen viihtyvyys tarkoittaa esim. sitä miten työntekijä voi vaikuttaa työympäristöönsä, esim. työpisteensä yksityisyyteen. Tähän liittyy niin omien työpisteiden ”tuunaus” esim. läheisten valokuvilla, kuin myös työntekijän turvallisuuden tunne – jatkuvaa työpisteiden vaihtelua ei esimerkiksi tästä syystä suositella.

  Toiminnallinen työympäristö taas joko auttaa tai vaikeuttaa työntekijää työnsä suorittamisessa. Tällöin puhutaan työn laadun mukaisista työtiloista, mistä syystä esim. kirjailijaa ja puhelinmyyjää ei voida laittaa samaan tilaan työskentelemään ilman että toisen työ kärsii. Mikäli aistiärsykkeitä on liikaa työn luonteeseen nähden, puhutaan ns. negatiivisesta stressistä. Australialaisen tutkimuksen mukaan konttoreiden kova melutaso aiheuttaakin eniten työntekijöiden keskittymisen häiriintymistä, mikä johtaa tuottavuuden alenemiseen ja työpäivien venymiseen - työrauhan saamiseksi.

  Puolet suomalaisista työskentelee nykyään avotoimistoissa, joihin päädytään yleensä kustannussyistä. Samasta syystä niistä muutetaan myös pois. Niin avokonttoreissa kuin ns. koppikonttoreissa on kuitenkin omat hyvät ja huonot puolensa. Me olemme viihtyneet tähän asti kotoisassa avokonttorissamme, mutta työntekijöiden määrän kasvaessa muutamme mekin vuodenvaihteen jälkeen isompiin tiloihin. Nähtäväksi jää, miten osaamme sopeutua muutokseen vai löydämmekö toisemme kuitenkin samasta huoneesta kun siihen olemme jo tottuneet.

  Lue koko kirjoitus

 • 19.11.2011

  Etiskt oklanderliga principer, idag en konkurrensfördel, imorgon en självklarhet

  Julkaisupäivä : 19.11.2011
  Kirjoittaja : Anna
  Tagit : muut

  Sedan ett par år tillbaka är jag invald i principalkåren för en lokal bank. häromkvällen var det möte och det pratades en hel del om hur marknaden ser ut och hur det går för banken. På en av sidorna som visades stod följande;

  -Etiskt oklanderliga principer

  Etiskt oklanderliga principer är en del av deras affärskoncept. Egentligen är det väl en självklarhet. Vem skulle egentligen vilja lägga sina pengar på ett företag som har etiskt oförsvarbara principer. Knappast någon, åtminstone inte medvetet. Ju mer jag tänker på det här desto gladare blir jag åt det som vi kallar ”sociala medier”. Jag tror att vi så småningom börjar kunna ta till oss information så enkelt och så snabbt, att vi förutom pris & produktspecifikationer & de där andra P:na även hinner intressera oss för etiken i företaget. Det om något skulle bidra till en bättre & tryggare värld. 

  I framtiden tror jag att solen gryr över en värld som bryr sg mer om etik.

  I framtiden tror jag att solen gryr över en värld som bryr sg mer om etik.

  I framtiden bryr vi oss om företagens etiska värderingar

  Min gissning är att vi i framtiden kommer att se en period där etiskt ansvar utgör en konkurrensfördel. Det finns redan idag goda exempel, men dessa företag är ännu just exempel och förebilder. I framtiden väljer vi att betala ett etiskt premium. För nu kan vi skilja agnen från vetet. När de etiska företagen blivit tillräckligt många, en klar majoritet, kommer det etiska att bli en självklarhet. Lika självklart som att företag i Finland har fo. nummer. Då kommer nyttan att bestå och det premium vi eventuellt betalar idag att försvinna!

  Vi röstar inte bara i val, vi gör det varje dag, i plånboken ligger avgörande valsedlar och väntar på våra röster!

  Lue koko kirjoitus